home

B&G

 • B&G
 • kinderen
 • kleinkinderen

auto

 • TOY
 • BusCA
 • TOY in 't zand
 • toyota hzj78
 • hzj extreem
 • ons bussie
 • keuze toyota

voorbereiding

 • website
 • kamperen
 • gezondheid
 • documenten
 • proviand
 • gereedschap
 • kaarten en boeken
 • apparatuur
 • gps

FAQ

 • algemeen
 • tips
 • bandenspanning
 • afrika
 • rusland/mongolië
 • australië

reizen

gastenboek

 • lezen
 • toevoegen
overzicht updates
terug
  
30-12-2023Betty
the Netherlands - Utrecht
 

Betty, mijn maatje en navigator, onze knuffeloma, ons kritisch betrokken familiemens is alleen op reis gegaan. Ze is op 20 december overleden en op 29 december hebben we afscheid van haar genomen. Een groot herseninfarct na een hartoperatie is haar fataal geworden. We gaan haar erg missen.
Gerard en familie

Betty, my buddy and navigator, our cuddly grandmother, our critically involved family person went on a trip alone. She passed away on December 20 and we said goodbye to her on December 29. A major cerebral infarction after heart surgery has been fatal to her. We are going to miss her very much.
Gerard and family
21-06-2023A roundtrip in Morocco
the Netherlands - Utrecht (9.480 km)
 

Daar issie dan: de update van onze prachtige rondrit in Marokko. Als extraatje reden we in de Spaanse Pyreneeën ook wat mooie offroad tracks. Na drie TOY-loze jaren was het heerlijk om weer met ons drietjes op pad te zijn. Het dagboek en de foto’s geven een inkijkje in onze ervaring.

Here it is: the update of our beautiful tour in Morocco. As an extra, we also drove some beautiful off-road tracks in the Spanish Pyrenees. After three TOY-less years it was great to be on the road again with the three of us. The diary and the photos give an insight into our experience.

11-05-2023Yes we can…
Morocco - Ouzoud (4.930 km)
 

Tijd voor een update nu we halverwege onze Marokko-trip zijn. We reden fantastische (Vibraction) routes. De gehoopte zon kregen we inderdaad. Dagenlang verkeerden we in temperaturen boven de veertig graden. En natuurlijk moest er ook wel eens gesleuteld worden. Het is als vanouds, we kunnen het nog! Het verslag van de reis zetten we op de website als we thuis zijn. Zonnige en warme groeten. 

Time for an update now that we are halfway through our Morocco trip. We drove fantastic (Vibraction) routes. Indeed we got the hoped-for sun. For days we lived in temperatures above forty degrees. And of course there was also some tinkering. It's as usual, we can still do it! We will put the report of the trip on the website when we get home. Sunny and warm greetings.

21-04-2023TOY back on track in Morocco
the Netherlands - Utrecht (0 km)
 

Met de auto van (goede!) vrienden maakten we in juli 2022 een heerlijke én bizarre rondreis door Namibië. Maar nu is het TOY-tijd! Eindelijk gaan we weer met onze Grand Old Lady op pad. Van top tot teen is ze zowel technisch als cosmetisch onderhanden genomen. Dit weekend vertrekken we om tot begin juni in Marokko te genieten van mooie routes, zon, zand en zee.

In July 2022 we made a wonderful ánd bizarre tour through Namibia in the car of (good!) friends. But now, at last, we will travel with our own Grand Old Lady TOY again. From head to toe she has been fixed up both technically and cosmetically. This weekend we leave for Morocco to enjoy beautiful routes, sun, sand and sea until early June. 

 

26-12-2022Namibia in short: ups and downs
the Netherlands - Utrecht (3.000 km)
 

Het is zover: de eerste post-covid reis is gemaakt! Maar… het ging niet helemaal zoals we gehoopt hadden. Pech maakte dat de reis gehalveerd werd. Maar toch! Wat was het geweldig om weer door onze prachtige wereld te reizen. In het verslag kun je de ups en downs mee volgen. Veel plezier. 

Lieve lezer, we wensen je een prachtig, gezond en gelukkig 2023 toe. Ook hopen we van harte dat de oorlog in Oekraïne dan tot een goed einde gebracht wordt.

The time has come: the first post-covid journey has been made! But… it didn't go quite as we had hoped. Bad luck meant that we only made half the trip. Yet! How wonderful it was to travel through our beautiful world again. You can follow the ups and downs in the report. Have fun. 

Dear reader, we wish you a wonderful, healthy and happy 2023. We also hope that the war in Ukraine will then be brought to a successful conclusion. 

26-12-2022Namibia in short: ups and downs
the Netherlands - Utrecht (3000 km)
 


Namibia in short: ups and downs
the Netherlands - Utrecht (3.000 km)

Het is zover: de eerste post-covid reis is gemaakt! Maar… het ging niet helemaal zoals we gehoopt hadden. Pech maakte dat de reis gehalveerd werd. Maar toch! Wat was het geweldig om weer door onze prachtige wereld te reizen. In het verslag kun je de ups en downs mee volgen. Veel plezier. 
Lieve lezers, we wensen jullie een prachtig gezond en gelukkig 2023 toe. Ook hopen we van harte dat de oorlog in Oekraïne dan tot een goed einde gebracht wordt.

 

The time has come: the first post-covid journey has been made! But… it didn't go quite as we had hoped. Bad luck meant that we only made half the trip. Yet! How wonderful it was to travel through our beautiful world again. You can follow the ups and downs in the report. Have fun. 
Dear readers, we wish you a wonderful, healthy and happy 2023. We also hope that the war in Ukraine will then be brought to a successful conclusion. 

15-07-2022Beautiful trails in beautiful Namibia
Namibia - Kamanjab (1.300 km)
 

Na prachtige uitdagende routes door rivierbeddingen, over rotsige passen en eindeloze gele hoogvlakten, langs tafelbergen, genietend van schitterende zonsondergangen, ongelofelijk mooie bivakken, ontmoetingen met olifanten en giraffen, hebben we een dag rust genomen in Kamanjab op Oppi Koppi Rest Camp. Vanaf hier gaan we noordwaarts voor nog meer uitdagende ritten. Tjonge, wat hebben we al veel meegemaakt! Daarover later meer…

After beautiful challenging routes through riverbeds, over rocky passes and endless yellow plateaus and along table mountains, enjoying beautiful sunsets, incredible bivouacs, encounters with elephants and giraffes, we took a day of rest in Kamanjab at Oppi Koppi Rest Camp. From here we head north for more challenging rides. Boy, have we been through a lot! More on that later…

07-07-2022Post Corona Expedition 2022
Namibia - Walvis Bay
 

Vanuit Walvisbaai in Namibië laten we met veel plezier weten dat we weer “on the road” zijn. Weliswaar niet met TOY, maar met een heel goed alternatief, namelijk de Camper Toyota van Esther&Marinus. De eerste drie weken reizen we samen met Sietse&Eva.
De website (verslag/foto’s) gaan we na terugkeer thuis, over zes weken, bijwerken. Tot zolang zullen we hier op de homepage in het (heel klein) verslag doen. Voor nu kunnen we melden, dat we de ontregelingen op Schiphol en Frankfurt goed doorstaan hebben. Met geluk en slimmigheid hier en daar. Vandaag gaan we van start met een rondje Kuiseb river tot zondag. En dan maken we georganiseerd met Paul de prachtige Sandwich Harbour tour. Zin in! Tot de volgende update. 

From Walvis Bay in Namibia we are happy to let you know that we are "on the road" again. Although not with TOY, but with a very good alternative, namely the Camper Toyota from Esther&Marinus. The first three weeks we travel together with Sietse&Eva.
We will update the website (report/photos) after returning home in six weeks. Until then, we will give a (very small) report here on the homepage. For now we can report that we have weathered the disruptions at Schiphol and Frankfurt well.  With luck and cleverness here and there. Today we start with a roundtour of Kuiseb river until Sunday. And then we make organized with Paul the beautiful Sandwich Harbor trip. Fancy!  Until the next update.

27-02-2022Tunisia 2017: a French Treat
the Netherlands - Utrecht
 

Twee maanden zijn inmiddels voorbij in dit nieuwe jaar. De pandemie lijkt tot rust gekomen, maar in plaats daarvan woedt er een afschuwelijke oorlog in Europa. Dat maakt ons boos, verdrietig en is aanleiding tot grote zorg…
Tijd-thuis hebben we ondertussen in ruime mate gehad. Het is dan ook eindelijk gelukt een Tunesië-trip uit 2017 op de website te zetten. Zie en lees wat zacht zand en banden op 0.8 bar teweeg kunnen brengen en hoe rijk de Franse en Belgische borreltafels in de woestijn kunnen zijn!

Two months have now passed in this new year. The pandemic seems to have calmed down, but instead a horrific war is raging in Europe! That makes us angry, sad and is cause for great concern…
We have had plenty of time at home in the meantime. So we finally managed to put a Tunisia trip from 2017 on the website. See and read what soft sand and tires at 0.8 bar can bring about and how rich the French and Belgian cocktail tables can be in the desert! 

 

31-12-2021Veilige jaarwisseling
the Netherlands - Utrecht
 

WE WENSEN JULLIE EEN GEZELLIGE EN VEILIGE JAARWISSELING EN EEN GOED 2022... 

WISHING YOU A PLEASANT AND SAFE NEW YEAR's EVE AND A GOOD 2022... 

WIR WÜNSCHEN IHNEN EIN SCHÖNES UND SICHERES SILVESTER UND EIN GUTES 2022... 

NOUS VOUS SOUHAITONS UN RÉVEILLON AGRÉABLE ET SÛR ET UNE BONNE ANNÉE 2022... 

 

14-12-2021End of our European trip: old friends on the Spanish Costa
the Netherlands - Utrecht (9.150 km)
 

In het derde en laatste deel van onze Europese tour ontmoetten we oude (al dan niet overwinterende) reisvrienden. En hoe gezellig was dat! De zon daarentegen liet zich steeds mínder zien, het Omicron virus rukte op en het internet (Formule 1) was slecht bereikbaar. Voor ons reden genoeg om op huis aan te gaan. En zo geschiedde. Zie voor meer: dagboek en foto’s

In the third and final part of our European tour we met old (wintering or not) travel friends. And how much fun that was! The sun, on the other hand, was less and less visible, the Omicron virus was advancing and the internet (Formule 1) was difficult to reach. Reason enough for us to go home. And so it happened. See for more: diary and photos

16-11-2021 The second part: Portugal and Andalusia
Spain - Balermo (6.100 km)
 

Vanaf de zonnige Costa del Sol in Spanje doen we verslag van onze reis, die we maakten vanuit het koude noordwesten van Spanje. Door het binnenland van Portugal trokken we zuidwaarts. Vandaar doorkruisten we het Spaanse Andalusië in oostelijke richting tot we hier in zomerse rust kwamen. Tja, als je wilt lezen hoe het ons verging, zul je diezelfde rust moeten hebben. Maar natuurlijk zijn er ook foto’s. Veel plezier.

From the sunny Costa del Sol in Spain we report on the travel we made from the cold northwest of Spain. We headed south through the interior of Portugal. From there we crossed Spanish Andalusia in an easterly direction until we arrived here in summer peace. Well, if you want to read how we fared, you will need that same peace. But of course there are the photos. Have fun. 

21-10-2021 The first leg of our European tour
Spain - Santiago de Compostela (3.703 km)
 

Het eind van een pelgrimstocht? Voor de pelgrims die de Jacobsroute lopen is Santiago de Compostella dat inderdaad. Voor ons is dit de plek waar we even de tijd namen om de website bij te werken. Te lezen en te zien is nu hoe we zo vanuit Utrecht hier geraakten. Veel meereis plezier.

The end of a pilgrimage? For the pilgrims who walk the Way of Saint James, Santiago de Compostela is indeed that. For us, this is where we took some time to update the website. You can now read and see how we got here from Utrecht. Have fun traveling with us.

23-09-2021Bye Bye Covid and Hello Exploring
Belgium - Retie (385 km)
 

Vanuit België laten we jullie met veel plezier weten, dat we weer op reis zijn. Weliswaar niet met TOY en niet op een ander continent. Nee, gewoon een kleine drie maanden luxe reizen met BusCA (Mercedes Sprinter) in Europa. Door Frankrijk gaat het, dan zwervend door Spanje en Portugal. Naast onvoorziene ontmoetingen hebben we een aantal bezoekjes ingepland. Kortom, we hebben er zin in en we gaan jullie op de hoogte houden hier op de website…

It is with great pleasure that we inform you (from Belgium) that we are traveling again. Certainly not with TOY and not on another continent. No, just some months of luxury travel with BusCA (Mercedes Sprinter) in Europe. Through France it goes, then wandering in Spain and Portugal. In addition to unforeseen encounters, we have scheduled a number of visits. In short, we are looking forward to it and we will keep you informed here on the website… 

31-12-2020Bye 2020 and Hello 2021
the Netherlands - Utrecht
 

Na een jaar waarin verdriet, zorg, afstand, stuk gewassen handen en vastgelopen reizen onze levens bepaalden, wensen we jullie, onszelf en de hele wereld,
een nieuw jaar toe waarin we weer kunnen genieten van geluk, nabijheid, beweging en nieuwe ontmoetingen zonder zorgen.

After a year in which grief, worries, social distancing, washing hands and stranded journeys defined our lives, we wish you, ourselves and the whole world,
a new year in which we can enjoy happiness, closeness, movement and new encounters without any fears. 

 

23-11-2020Worldtravelling in the Netherlands
the Netherlands - Utrecht (1.330 km)
 

Als er iets is dat de mensheid op dit moment verbindt, dan is het wel covid-19. Jammergenoeg... Het houdt iedereen bezig in welke vorm en vanuit welk perspectief dan ook.
Het houdt ook de wereldreiziger thuis! Alleen in eigen land is er nog bewegingsvrijheid. Sterker, het bleek mogelijk om een wereldreis in ons thuisland te maken. En dat deden we! Lees en bekijk wat dat in hield.

If there is one thing connecting humanity right now, it is covid-19. Sadly enough... It engages everyone in whatever form and from whatever perspective.
It also keeps the world traveler at home! There is only some freedom of movement in their own country. In fact, it turned out to be possible to make a world trip in our homeland!  And that we did! Read and see what that meant. 

17-04-2020How our travel became a corona trip...
the Netherlands - Utrecht (4.735 km)
 

Ruim twee weken zijn voorbij gegaan sinds onze thuiskomst. We hadden meer tijd nodig dan gedacht om over te schakelen en helemaal te “landen”. We genieten volop van het thuisfront “dichtbij op afstand”. Na alle frustraties en onzekerheden, prijzen we ons gelukkig met deze afloop. Anders dan veel anderen, zijn wij veilig thuis en hoeven we niet in onzekerheid ergens in Zuid-Amerika af te wachten. Lees en zie hoe deze “corona reis” zich ontwikkelde. 

More than two weeks have passed since our return home. We needed more time than we thought to switch and "land" completely. We fully enjoy the home front “closely from a distance”. After all the frustrations and uncertainties, we consider ourselves as the happy ones with this outcome. Unlike a lot of other people we are safely at home and we don’t have to wait somewhere in South America in uncertainty. Read and see how this “corona trip” developed. 

01-04-2020Corona-update 2: AT HOME
the Netherlands - Utrecht (4.735 km)
 

Nog geen maand waren we in Zuid-Amerika. Na een periode die we als een heftige rollercoaster beleefd hebben, zijn we weer heerlijk thuis! Gisteren vertrokken we met de (voorlopig) laatste repatriëringsvlucht vanuit Buenos Aires. Wij hadden geluk, zoveel anderen zitten nog ergens vast in Argentinië (in totale lockdown) of andere Zuid-Amerikaanse landen. Wij gaan even bijkomen en dan maken we de update van deze “corona-reis”. En... houd afstand, blijf gezond. Tot later.

For less than one month we were in South America. And, after a period that we experienced as a heavy rollercoaster, we are back home! Yesterday we left Buenos Aires with the (for the time being) last repatriation flight. We were lucky, so many others are still stuck somewhere in Argentina (in total lockdown) or other South American countries. First we’ll take some recovery time and then we’ll update this “corona journey” on the website. And ... keep distance, stay healthy!  Till later.

27-03-2020Corona-update: we are okay
Argentina - Deán Funes (3.960 km)
 

Het is rustig en stil in ons “corona-paradijsje”. De vogels kwetteren, de honden bedelen, flarden dorpsgeluid waaien binnen. We hebben ons inmiddels met ons corona-lot verzoend en, heel belangrijk, er zijn mensen actief voor ons. Een gouden honorair consul uit Cordoba heeft ervoor gezorgd dat we makkelijker online kunnen. Na het weekend is onze verplichte quarantaine voorbij en gaan we over op het wereldwijde protocol: thuisblijven en afstand houden. De gemeentesecretaris komt dan bij ons langs om de kortste weg naar een supermarkt te wijzen. Daarna is het afwachten. Of en wanneer er weer een vliegtuig richting Europa gaat vanuit Buenos Aires (een kleine 900 km te gaan), of we toestemming krijgen om erheen te rijden en of we een verblijfsplek kunnen vinden voor TOY. Blijf vooral gezond. Mantenerse saludable.

It is peaceful and quiet in our “corona paradise”. The birds chirp, the dogs beg, fragments of village sounds blow in. We reconciled with our corona fate and, very important, people are active for us. A golden honorary consul from Cordoba has made it easier for us to go online. After the weekend, our mandatory quarantine is over and we’ll move on to the global protocol: stay home and keep distance. The municipal secretary will then visit us to show the shortest way to a supermarket. From then on we have to wait and see. Whether and when another plane goes to Europe from Buenos Aires (about 900 km away), if we are allowed to drive there and if we can find a place to for TOY. Above all, stay healthy. Mantenerse saludable.

23-03-2020
Argentina - Deán Funes (3.960 km)
 

Corona, dat is wat op dit moment het leven overal in de wereld bepaalt! Ook dat van ons hier in Argentinië. Het land zit op slot en wij zijn gestrand in dit dorp zo’n 140 kilometer ten noorden van Cordoba. De grenzen met de buurlanden, ook met Uruguay, zijn dicht. Gevlogen wordt er nauwelijks, we mogen de weg niet op... Kortom, we kunnen niet veel anders dan blijven waar we zijn. De NL-ambassade en een honorair consul ondersteunen ons. Maar geduld is een hele schone zaak!

Corona, that is what determines life everywhere in the world right now! Also ours here in Argentina. The country is locked down and we are stranded in this village about 140 kilometers north of Cordoba. The borders with neighboring countries, including Uruguay, are closed. There is hardly any air-traffic, we are not allowed to go on the road ... In short, we cannot do much more than stay where we are. The Dutch embassy and an honorary consul support us. But patience is a very important thing!

05-03-2020Here we go again
the Netherlands - Utrecht (0 km)
 

We genoten heerlijke thuis-maanden. Maar ook was het druk, koud en nat hier in Nederland. Hoogtijd dus om onze verkoudheden in de tropische warmte kwijt te gaan raken. Vandaag vliegen we terug naar Lima in Peru om voor de vierde keer een deel van Zuid Amerika te bereizen. Zie :: algemeen voor meer details. Natuurlijk melden we ons weer om te verhalen van ons wel en wee. We wensen jullie een mooie en coronavrije lente. Tot later.

We enjoyed nice months home. But it was also busy, wet and cold here in the Netherlands. So it’s time to get rid of our common colds in the tropical heat. Today we fly back to Lima in Peru to travel South America for the fourth time. See :: general for more details. Of course we will report again to tell about our (dis-) fortunes. We wish you a beautiful and corona-free spring. See you later. 

31-12-2019Peru, epilogue and 2020 coming up!
the Netherlands - Utrecht (16.750 km)
 

Daar zijn we alweer! Deze keer melden we ons vanuit Nederland. Twee maanden blijven we thuis. Begin maart vliegen we terug naar Peru voor verdere verkenningen.
In het laatste deel, de epiloog, van deze Zuid-Amerika reis waren we kort in Peru. Maar oh jee, we kregen wel het een en ander te verduren! In deze update kun je daarover (bijna) alles lezen...

Op de drempel van 2019 en 2020 wensen we iedereen een mooi en vredig nieuw jaar...

Here we are again! This time we report from the Netherlands. We will stay at home for two months. Early March we fly back to Peru for further explorations.
In the last part, the epilogue, of this South America trip we were briefly in Peru. But oh dear, we had a lot to endure! In this update you can read (almost) everything about it ...

On the threshold of 2019 and 2020, we wish everyone a beautiful and peaceful new year...

22-12-2019Magnificent Magical Amazonia
Peru - Lima (16.750 km)
 
Deze update vertelt over onze tocht van Guyana naar Peru door het centrum van het Amazone regenwoud. We reden over de weg, die goed was of slecht, verhard, onverhard, stoffig of modderig. En steeds was er dat groene woud, onderbroken door de stadse oase die Manaus is. We voeren over prachtige rivieren of reden over houten bruggetjes. Wij genoten intens van de magie die deze route nog altijd heeft. We wensen jullie eenzelfde magische ervaring. zie ::  dagboek :: foto's :: route
Wij bereiden ons voor op het vervolg en wensen jullie fantastische feestdagen: FELIZ NAVIDAD
This update tells about our journey from Guyana to Peru through the center of the Amazon rainforest in Brazil. We were driving on the road, that was good or bad, paved, unpaved, dusty or muddy. And there was always that ever-green forest interrupted by the urban oasis of Manaus. We sailed on beautiful rivers or crossed wooden bridges. We intensely enjoyed the magic this route still has. We wish you the same magical experience. see :: diary :: photos :: route
We prepare for the follow-up and wish you fantastic holidays: FELIZ NAVIDAD 

01-12-2019Three Guyana’s, one great experience
Brazil - Manaus (13.240 km)
 

Al sinds Macapá in Brazilië (zie :: Brazil 2, nu mèt video’s!) rijden we door het tropische Amazone regenwoud. Hier in Manaus zijn we in het hart van dit uitgestrekte gebied aangeland. De afgelopen tijd reden we door Frans Guyana, Suriname en Guyana, drie landen die naast de verschillen veel gemeen hebben. Natuurlijk doen we daarvan uitgebreid verslag, zijn er foto’s en is de route te zien. Veel meereis-plezier op deze heerlijke exploringtocht.

We have been driving through the tropical Amazon rainforest since Macapá in Brazil (see :: Brazil 2, now with videos!). Here in Manaus we have landed in the heart of this vast area. Recently we drove through French Guyana, Suriname and Guyana, three countries that have a lot in common besides the differences.  Of course we report extensively, there are photos and the route can be seen.  Have lots of fun on this wonderful exploring trip. 

08-11-2019Brazil 2: From dry savannas to tropical rain forest
French Guyana - Cayenne (10.450 km)
 

Het tweede deel van onze roadtrip (:: route) door Brazilië is op de website. We reden weer flink wat kilometers door cerrado met onderbrekingen in een paar bijzondondere steden. We zagen de oceaan en reden over zandduinen. In het uiterste noordoosten staken we de Amazonedelta per boot over door tropisch regenwoud. Ga naar :: foto’s en :: dagboek. Wij gaan door en verkennen ondertussen de Guyana's.

The second part of our road trip (:: route) through Brazil is on the website. We drove quite a few kilometers through the cerrado with interruptions in a few special cities. We saw the ocean and drove on sand dunes. In the extreme northeast we crossed the Amazon delta by boat through tropical rainforest. Go to photos and :: diary. We continue and meanwhile explore the Guyanas.

14-10-2019Brazil 1: From coast to Pantanal
Brazil - Pirenópolis (5.390 km)
 

In het uitgestrekte Brazilië krijgt onze reis het karakter van een roadtrip. Natuurlijk is er nog steeds ruimte om kennis te maken met mensen, cultuur en natuur. Zoals altijd is er een samenvatting, het dagboek, foto’s en een video.
Ondertussen zijn we onderweg naar het noordoosten met zijn rijke koloniale geschiedenis, invloeden van Afrikaanse slaven, stranden, een duingebied en tot slot de monding van de Amazone.

In the big country that Brazil is, our journey gets the character of a road trip. Of course there is also room to get to know people, culture and nature. As always there is a summary, diary, photos and a video.
In the mean time, we are on our way to the northeast with its rich colonial history, influences from African slaves, beaches, a dune area and finally the mouth of the Amazon. 

26-09-2019Let’s get started!
Brazil - Lauro Müller (1.685 km)
 

Na een heerlijke maar ook lange tijd thuis, voelde het bijna als nieuw om weer op expeditie te gaan. We berichten hier over het korte, gezellige, werkzame en vooral vertrouwde verblijf in Uruguay, dat voor de vijfde maar ook laatste keer onze reisbasis in Zuid Amerika was.

After a wonderful but also long time at home, it almost felt like new to go on an expedition again. We report here about a short, pleasant, active and familiar stay in Uruguay, which was our travel base in South America for the fifth but also for the last time.

10-09-2019Leaving for the third leg in South America
the Netherlands - Utrecht (0 km)
 

Morgen vliegen we naar Uruguay, terug naar TOY. In dit derde deel van onze Zuid Amerika exploring rijden we door Brazilië en de Guyana’s naar Peru. Maar... gaat dat ook lukken? Uiteraard gaan we jullie op de hoogte houden van ons reilen en zeilen.
In het voorjaar maakten we een BusCA-trip door Italië en Griekenland. Die rondrit staat nu op de website! Daarnaast is er een “reis” te vinden, die “Publications” heet. Een Engels 4x4 blad gaat negen artikelen over onze reizen publiceren. De eerste twee zijn uit en wij delen ze hier met onze trouwe volgers. Veel leesplezier en tot later.

Tomorrow we’ll fly to Uruguay, back to TOY.  In this third part of our South America exploring, the plan is to travel through Brazil and the Guyanas to Peru. But... will that happen?  Of course we’ll keep you informed about our ins and outs.
Last spring we made a BusCA trip through Italy and Greece. That tour is now on the website! In addition, there is a "journey", called "Publications".  An English 4x4 magazine will publish nine articles about our journeys. The first two are out and we share them here with our loyal followers. Enjoy reading, till later.

13-12-2018High Mountain Passes and Home Again
the Netherlands - Utrecht (14.500 km)
 

Tijdens onze laatste weken (in dit tweede deel) van de Zuid-Amerika-reis verkeerden we vooral in imposante Andes-natuur en de (Atacama-) woestijn. Het is natuurlijk niet hetzelfde als er midden in zitten, maar middels samenvatting/dagboek, foto’s, video en routekaartje kun je er wellicht toch iets van mee beleven. Veel meereis-plezier.

Van harte wensen we jullie sfeervolle kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en een gezond en mooi 2019.

During our last weeks (in this second part) of the South America trip we were mainly in imposing Andean nature and the (Atacama) desert. Of course it is not the same as being in the middle of it, but with summary/diary, photos, video and route-map you can probably experience something of it. A lot of traveling pleasure.

We wish you a Merry Christmas, a Great New Year's Eve and a Beautiful 2019. 

 

16-11-2018Breathless in Bolivia, part two
Chile - San Pedro de Atacama (8.699 km)
 

Hier zijn we weer! Deze keer doen we verslag (foto’s, route) van een indrukwekkende tocht door de bergwoestijn en over de legendarische Lagunasroute in het zuidwesten van Bolivia. Al die tijd bewogen we ons tussen 3600 en 4900 meter. Adembenemend was het! Veel meereis-plezier. 

Here we are again! This time we report (photos, route) of an impressive trip through the mountain desert and over the legendary Lagunasroute in the southwest of Bolivia. All this time we moved between 3600 and 4900 meters. It was breathtaking! A lot of “traveling” pleasure.

29-10-2018Breathless in Bolivia, part one
Bolivia - Sucre (6.959 km)
 

Vanuit de “witte” hoofdstad Sucre brengen we jullie op de hoogte van een paar indrukwekkende weken in Bolivia. Veel kilometers reden we in verschillende landschappen en in verschillende omstandigheden. Wij genoten. Dus reis met ons mee in tekst, foto’s en route. 

From the "white" capital Sucre we inform you about a few impressive weeks in Bolivia. We drove many kilometers in different landscapes and in different conditions. We enjoyed it. So follow us in reading the text and viewing the photos and route. 

 

11-10-2018Crossing Paraguay
Bolivia - Tarija (3.816 km)
 

Paraguay is nu op de website in praatjes, plaatjes en route. Wij genoten ervan het land beter te hebben leren kennen. Jullie hopelijk ook. Warme groeten vanuit Bolivia.

Paraguay is now on the website in text, pictures and route. We loved to get to know this country much better now. Hopefully you do too. Warm greetings from Bolivia.

27-09-2018Prologue of South America 2018
Paraguay - Hohenau (1.737 km)
 

Daar zijn we alweer! De start is gemaakt. Vanuit Paraguay laten we jullie weten d.m.v. dagboek, foto’s en route hoe het ons vergaan is.
Tot hopelijk snel met nieuwe avonturen in voor ons onbekend Paraguay. 

There we are again! The start has been made. From Paraguay we let you know by diary, photos and route how we did it.
Hopefully till soon, with new adventures in for us unknown Paraguay.

11-09-2018South America 2018 starts...
the Netherlands - Utrecht
 

Na vijf hete zomerse maanden in Nederland, vliegen we vandaag terug naar Uruguay.  De komende drie maanden toeren we in een lus door het centrale deel van Zuid Amerika: Uruguay, Argentinië, Chili, Bolivia en misschien Paraguay en Brazilië. Hoe het precies zal gaan, kunnen jullie binnen afzienbare tijd lezen op de website. Tot dan. 

After five hot summer months in the Netherlands, we fly back to Uruguay today. The next three months we will be touring through the central part of South America: Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia and maybe Paraguay and Brazil. How the tour exactly will go, you can read in due time on the website. Until then.

16-04-2018Argentina 4 and Home Again
the Netherlands - Utrecht (18.100 km)
 

Na een lange vermoeiende vlucht kwamen we gisteren terug in Nederland onder een aarzelend lentezonnetje en met een warm welkom.
“Argentinië 4” bracht ons terug in de Patagonische woestijn, waar we eindelijk weer warmte en zon voelden en blauwe luchten zagen. TOY krijgt een poosje rust en wij gaan van het thuisfront genieten. In de update is te volgen wat we beleefden, zagen en hoe we reden.

After a long exhausting flight, we returned to the Netherlands yesterday under a tentative spring sun and with a warm welcome.
"Argentina 4" brought us back to the Patagonian desert, where we finally felt warmth and sun again and saw blue skies. TOY gets a little rest and we enjoy the home front. In the update you can follow what we experienced, saw and how we drove.

16-03-2018Driving the Carretera Austral
Chile - Puerto Montt (13.720 km)
 

Vanuit het diepe zuiden reisden we over de Carretera Austral naar hier in Puerto Montt waar Pinochet ooit de aanleg begon. Het was een bijzondere ervaring over deze befaamde 1.200 kilometer lange route noordwaarts te trekken. We zagen en ervaarden wonderschone dingen. Een neerslag daarvan is te vinden in beelden, tekst en routekaartje.

From the deep south we traveled over the Carretera Austral to here in Puerto Montt where Pinochet once started the construction. It was a special experience to travel north on this famous 1,200 kilometer long route. We saw and experienced wonderful things. A precipitation of this can be found in images, text and route map.

24-02-2018Symphony in icy blue - Glaciers
Chile - Cochrane (11.460 km)
 

Het heeft moeite gekost. Het internet was niet waar wij waren en als het er was, dan kon het onze bitjes niet aan. Maar hier in Cochrane in Chili vonden we een riante mogelijkheid voor de update. Kijk, lees en reis met ons mee van Vuurland naar Patagonië. Het was koud en winderig, maar wat waren ze prachtig de landschappen en vooral de gletsjers.

It took a lot of effort. The internet was not where we were and if it was there, it could not handle our bits. But here in Cochrane in Chile we found a great opportunity for the update. Look, read and travel with us from Tierra del Fuego to Patagonia. It was cold and windy, but how beautiful the landscapes were and especially the glaciers.

31-01-2018Tierra del Fuego, Fin del Mundo
Argentina - Ushuaia (8.280 km)
 

We zijn in Argentijns Vuurland, in Ushuaia. Dit is de meest zuidelijke stad ter wereld en “het einde van de wereld”. Een uitstekende plek dus om jullie op de hoogte te brengen van onze Patagonische wederwaardigheden. Het traject kende verschillende hoogtepunten. Zo kruisten er pinguïns, veel pinguïns, ons pad. Lees, kijk en reis mee.

We are in Argentinian Tierra del Fuego, in Ushuaia. This is the southernmost city in the world and "the end of the world". An excellent place to inform you about our Patagonian adventures. This route had several highlights. Like penguins, many penguins, crossed our path. Read, watch and travel with us.

14-01-2018Through the warm central part of Argentina
Argentina - Viedma (4.850 km)
 

De afgelopen weken maakten we een heerlijke rondreis door het centrale deel van Argentinië. Met de nodige afwisseling. Van moerassige vlaktes tot ruige berglandschappen, van rechte snelwegen tot kronkelende grindwegen, van goed hotel tot primitieve campinkjes. En het was heet!
Het is nu te lezen en te zien op de website.

The past weeks we made a wonderful tour through the central part of Argentina. With the necessary variety. From marshy plains to rugged mountain landscapes, from straight highways to winding gravelroads, from good hotels to primitive camps. And it was hot!
It can now be read and seen on the website.

01-01-2018Happy New Year and the update of Uruguay
Argentina - Rosario (1.430 km)
 

De kop is eraf! Van 2018 én van onze reis door Zuid Amerika. Twee weken waren we in Uruguay. Wachtend op TOY zagen we Montevideo en rondtoerend met TOY kregen we een mooie indruk van dit tamelijk onbekende land. Veel lees- en kijkplezier.
Voor 2018 wensen wij jullie

een oceaan van beweging
een woestijn van stilte
en oases van liefde

It started! That is the year 2018 and our journey through South America. Two weeks we spent in Uruguay. Waiting for TOY we did some sightseeing in Montevideo and touring around with TOY we got a good impression of this rather unknown country. Lots of reading and viewing pleasure.
For 2018 we wish you

an ocean of movement 
a desert of silence
and oases of love

13-12-2017South America
the Netherlands - Utrecht
 

Donderdag de 14e december vliegen we naar Montevideo. TOY is al een paar weken onderweg in een container en als het goed is, komt ze de 16e aan. Uiteraard hopen we op een vlotte hereniging.
De komende vier maanden gaan we (nogmaals) rondtoeren op dit continent. Door Uruguay, Argentinië, waar we een stukje Dakar-rally mee hopen te pikken en zuidwaarts over de winderige pampa’s van Argentinië naar Vuurland (Ushuaia). Via Chili rijden we dan weer naar het noorden. Althans, dit is het voorlopig globale plan. Of het zo zal gaan, zal uiteraard weer te lezen zijn hier op de website.
Tot dan.

Thursday, December the 14th, we fly to Montevideo/Uruguay. TOY has been traveling in a container for a few weeks, she’ll arrive the 16th. Of course we hope for a smooth reunification.
The next four months we will (again) tour around on this continent. Through Uruguay, Argentina, where we hope to see a glympse of the Dakar rally and then southwards over the windy pampas of Argentina to Tierra del Fuego (Ushuaia). Via Chile we drive northwards. At least, this is the preliminary global plan. Whether it will go like this can of course be read here on the website.
Until then.

29-08-2017Exploring Namibia 2017 - part 2
the Netherlands - Utrecht (3.027 km)
 

Het vervolg van onze familie-rondreis door Namibië staat op de site. In dit tweede deel genieten we nog steeds van schitterende landschappen, hebben we mooie ontmoetingen met mensen van de
Himba- en Khoisan-stam en zien we heel veel wild in Etosha.
Het dagboekverslag, de foto's en een video geven een beeld van onze belevenissen. De route is te vinden bij :: route.  Veel volg-plezier.

The continuation of our Namibia family-tour is on the site. In this second part we still enjoy beautiful landscapes, we have nice meetings with people of the Himba and Khoisan tribe and we see a lot of wildlife in Etosha.
The diary report, the pictures and a video give an impression of our experiences. The route can be found at :: route. Lots of fun. 

18-08-2017Exploring Namibia 2017 - an unforgettable familytrip part 1
the Netherlands - Utrecht
 

Met heel veel genoegen presenteren we het eerste deel van het dagboekverslag en de foto's van een onvergetelijke familie-Afrikareis. We waren al blij met en trots op onze kinderen en kleinkinderen, maar deze gezamenlijke indrukwekkende ervaring heeft het verder versterkt. 
Deze update (algemeen en namibië 1) geeft daarvan misschien een kleine inkijk... 

With great pleasure, we present the first part of the diary report and the pictures of an unforgettable family Africatrip. We were already happy and proud of our children and grandchildren, but this shared impressive experience has further enhanced it. 
The update (algemeen and namibië 1) might give you an impression...

23-07-2017Exploring Namibia 2017 - a familytrip
the Netherlands - Utrecht
 

De verslaglegging van Cuba, Algerije en Tunesië heeft ondertussen een hele lage prioriteit gekregen. Want eerst is er nu Namibië!
Een lang gekoesterde droom gaat in vervulling. Samen met onze kinderen en kleinkinderen maken we de komende twee weken een rondreis door dit prachtige woestijnland.
Off we go, negentien man, vrouw, kind en baby sterk.

The updates of Cuba, Algeria and Tunisia have got a very low priority. Because first there is now Namibia!
A long cherished dream comes true. The next two weeks we will make a tour through this beautiful desert country together with our children and grandchildren.
Off we go, nineteen men, women, kids and a baby.

20-04-2017At last... Tunisia, here we come again!
the Netherlands - Utrecht
 

Beste bezoeker, Sinds de vorige update is er niets veranderd op de website. Dat betekent echter niet, dat we niet gereisd hebben. Na "IJsland" maakten we een rondreis op Cuba met een huurauto en zagen we een schitterend stukje Algerijnse Sahara met een Toeareg-gidsauto.
Vandaag rijden we, deze keer weer met TOY, zuidwaarts. In Frans gezelschap (Imagine) gaan we ouderwets de duinen van Tunesië bedwingen. Om een idee te krijgen van wat we gaan doen,
zie :: reizen :: Tunisia

Dear visitor, Since the last update, nothing has changed on the website. However, that doesn't mean we didn't travel. After "Iceland" we made a roundtrip on Cuba with a rental car and we saw a splendid part of the Sahara Desert in Algeria with a Tuareg guidecar.
Today we'll drive, this time with TOY, southward. In French company (Imagine) we go conquering the dunes of Tunisia. To get an idea of what we are going to do, see :: exploring :: Tunisia.

02-03-2017Iceland: more black, blue and white plus green mosses and meadows. Part two...
the Netherlands - Utrecht (7.300 km)
 

Onder het motto "beter laat dan nooit", is nu ook het tweede deel van de trip op IJsland op de website te vinden. Wij hebben de tocht weer helemaal herbeleefd en hopen, dat ook onze bezoekers ervan zullen genieten.

Under the slogan "better late than never", finally the second part of the Iceland-trip is on the website. We quite relived the trip and hope our visitors will enjoy too.

 

12-09-2016Iceland: blue fjords, black highlands and white glaciers. Part one...
the Netherlands - Utrecht (7.280 km)
 

De roze wolk vanwege de geboorte van ons kleinkind Rosalie is nog niet helemaal weg. Toch zijn we terug gekeerd naar de kleuren van IJsland. En wat hebben we genoten van dit bijzondere eiland! Klik door naar dagboekverslag, foto's en route voor een indruk van het eerste deel van onze rondreis. Veel plezier.

The pink cloud because of the birth of our grandchild Rosalie has not gone totally. Yet we went back to the colors of Iceland. And how we enjoyed this special island! Click through to diary, photos and route for an impression. Have fun.

03-09-2016ROSALIE MAMBA PLONIE
the Netherlands - Utrecht
 

Zó blij zijn we te kunnen melden dat ze is er, dé verrassing van dit jaar!
Donderdag 31 augustus 2016 om 15.16 uur werd geboren ROSALIE MAMBA PLONIE, ons tiende kleinkind en zevende kleindochter. Gaaf, gezond en prachtig met een gewicht van 3620 gram heeft Rosalie ons voorlopig in een roze wolk gehuld. Haar grote broer Joey noemde zich "de gelukkigste mens van de wereld" en dat geldt ook voor zus Olivia en de supertrotse ouders Eva en Bas. En voor ons natuurlijk...

We are so happy to announce that she is here, the surprise of this year!
Thursday, August the 31st 2016 at 15:16 was born ROSALIE MAMBA PLONIE, our tenth grandchild and seventh granddaughter.
Perfect, healthy and beautiful weighing 3620 grams Rosalie has put us all in a pink cloud. Her big brother Joey called himself "the happiest man in the world" and that also goes for sister Olivia and super proud parents Eva and Bas. And for us of course...

06-08-2016Not yet
Iceland - Skaftafell (5.235 km)
 

Beste exploring-the-world-volgers, nee, geen verhalen en foto's. Nóg niet. Er is zoveel te zien, te rijden en te beleven, dat we ons geen tijd gunnen voor de website. Maar we beloven, dat we, eenmaal thuis, hard aan de slag gaan met de update van indrukwekkend IJsland. We genieten volop van warme bronnen, watervallen, oude vulkanen, ruige lavavelden, gletsjers, en nog veel meer...
Aanstaande donderdag en vrijdag (11/12-08) varen we naar Denemarken en daarna rijden we in volle vaart terug naar Utrecht. Tot later.

Dear exploring-the-world-followers, no stories and photos. Not yet. There is so much to see, to drive and to experience, that we don't allow ourselves time for the website. But we promise that we, once home, will start working on the update of magnificant Iceland. We fully enjoy hot springs, waterfalls, ancient volcanoes, rough lavafields, glaciers, and much more ...
Next Thursday and Friday (11/12-08) we sail back to Denmark and then pedal to the metal back to Utrecht. See you later.

11-07-2016Exploring the rugged Island of Iceland
Denmark - Hirtshals (972 km)
 

TOY en wij zijn weer helemaal toe aan een nieuw avontuur. Vanuit Hirtshals (Denemarken) varen we morgen in twee dagen tijd naar IJsland. Vervolgens trekken we vier weken rond over dit bijzondere eiland met z'n spectaculaire natuur van vulkanen, watervallen, ruige binnenlanden en warmwaterbronnen...
Half augustus kijken we weer uit op de Utrechtse Domtoren. Zodra we de gelegenheid hebben, informeren we jullie. Tot dan en een fijne zomervakantie gewenst.

TOY and we are looking forward to a new adventure. Tomorrow we sail from Hirtshals (Denmark) in two days to Iceland. Then we will explore in four weeks time this special island with its spectacular nature of volcanoes, waterfalls, rugged interior and hot springs...
Mid August we'll face the Dom tower again. Whenever we have the opportunity, we will inform you. Until then.

31-12-20152016: let us create a great year...
the Netherlands - Utrecht (27.820 km)
 

2015 ronden we af met de laatste update van onze fantastische reis die in 2012 in Australië van start ging. Via Turkije en Europa reden we Nederland binnen en parkeerden we TOY op haar eigen plekkie.
We wensen jullie, lieve vrienden en trouwe volgers, een gezellige jaarwisseling en een mooi 2016 in de geest van Bert Wagendorp (de Volkskrant, donderdag 31 december 2015):

"Laat 2016 het jaar worden van het herstelde zelfvertrouwen, van de open blik naar de wereld, van het einde van de doodsbange, defensieve houding. Laat het een jaar worden van gedurfde initiatieven en creatieve oplossingen. Laten we in 2016 weer eens voorop durven lopen. Laten we er een mooi jaar van maken."

2015 we complete with the latest update of our fantastic journey which started in Australia in 2012. Via Turkey and Europe we drove into the Netherlands and parked TOY on her own spot.
We wish you, dear friends and loyal followers, a cozy New Year's Eve and a great 2016 in the spirit of Bert Wagendorp (de Volkskrant, Thursday, December 31st, 2015):

"Let 2016 be the year of the restored confidence, of the open view to the world, of the end of the terrified, defensive attitude. Let it be a year of bold initiatives and creative solutions. Let us dare to take the lead again in 2016. Let us create a great year."

29-11-2015A short episode in Armenia and Georgia...
the Netherlands - Utrecht (27.820 km)
 

Terwijl wind en regen om het huis spoken, zijn we eindelijk aan de update van Armenië en Georgië toe gekomen. Het was een korte transit-episode met een bijzonder pech-momentje. Voor meer, zie reisverslag en foto's...
Ergens tussen speculaas, kerstboom, oliebollen en oudejaars vuurwerk door hopen we het allerlaatste deel van deze bijzondere reis aan de digitale snelweg toe te vertrouwen. Voor nu, wensen we juliie een gezellige en knusse decembermaand toe.

While wind and rain are howling around the house, we finally managed to put the update of Armenia and Georgia on the website. It was a short transit episode with a particularly unlucky-moment. For more, see travelogue and photos...
Somewhere between gingerbread, Christmas tree, donuts and New Year's fireworks we hope to send the last part of this special trip onto the digital highway. For now, we wish you a warm and cosy Decembermonth.

19-10-2015TOY is THUIS ... TOY at HOME
the Netherlands - Utrecht (27.820 km)
 

In januari 2012 verscheepten we TOY naar Melbourne/Australië. Na drie jaar, negen maanden en 97.000 kilometer is the Grand Old Lady weer thuis. Ze overleefde duinen, doorwadingen, wasbordwegen, ratten en fouten van monteurs. We zijn trots om haar chauffeur en navigator te zijn en ... ook wij zijn thuis!
De update van Armenië en Georgië volgt spoedig.

In January 2012 we shipped TOY to Melbourne/Australia. After three years, nine months and 97.000 kilometer the Grand Old Lady is back home. She survived high dunes, watercrossings, washboardroads, rats and failures of mechanics. We're proud to be her driver and navigator and ... we're back home too!
Next update of Armenia and Georgia follows soon. 

14-10-2015Iran, a diverse and impressive experience
Turkey - Edirne (25.320 km)
 

Een kleine maand trokken we door Iran, het "oude Perzië". Een land met een lange geschiedenis, onvrijheden, beperkingen en contrasten. We reisden door prachtige landschappen, genoten van indrukwekkend erfgoed en hadden ontmoetingen met bijzondere mensen. Deze update hoopt daarvan iets weer te geven.
Vanaf de grens met Iran zijn we min of meer transit op weg naar huis. Ook dan valt er nog genoeg mee te maken, hebben we gemerkt... Vanuit Utrecht brengen we jullie daarvan op de hoogte.

Almost a month we traveled through Iran, the "ancient Persia". A country with a long history, lack of freedom, constraints and contrasts. We traveled through beautiful landscapes, enjoyed impressive heritage and had encounters with extraordinary people. Hopefully the update gives you a glimpse into this.
From the border with Iran, we are more or less transit on our way home. Even then still plenty of things can happen. From Utrecht we'll report on this.

05-10-2015Turkmenistan: yellow sands, red fire and a white town
Georgia - Tbilisi (23.270 km)
 

In afwachting van de uitgebreide update over Iran zijn hier de paar dagen van onze doortocht in Turkmenistan. Kort was het zeker! Maar toch, het geeft een inkijkje in dit gesloten land. En eindelijk was het ook mogelijk de video's van Tadjikistan en Oezbekistan te plaatsen (onderaan de tekst).
Gevoelsmatig is onze terugreis inmiddels begonnen. Maar voordat we thuis aankomen, zijn er nog heel wat ommetjes, bezienswaardigheden en speciale belevenissen te melden. Daarover de volgende keer meer!

Pending the next and comprehensive update on Iran, here are the few days of our passage through Turkmenistan. Surely, short it was! But yet, it gives a glimpse into this closed country. And, at last, we were able to upload the video's of Tajikistan and Uzbekistan (end of diary).
In the meantime our returntrip has begun. But before we are home, a lot of strolls, sightseeings and special experiences will follow. More on that next time!

19-09-2015Uzbekistan, terracotta, blue domes and desert
Iran - Isfahan (21.100 km)
 

Oezbekistan, voornamelijk bestaand uit vlakke woestijn, is een land met een bijzondere historie. Kruispunt van zowel degens als grote oost-west handelsroutes, zoals de Zijderoute. Het erfgoed in Samarkand, Bukhara en Khiva is daarvan een schitterende afspiegeling. Er is dus weer veel te lezen en te zien. Geniet met ons mee.
Onze reis gaat ondertussen door. Na Turkmenistan schiet het alweer op in Iran. Ook de volgende keer zal er het nodige te melden zijn. Tot dan... of tot eerder in ons gastenboek!

Uzbekistan, consisting mostly of flat desert, is a country with a special history. Intersection of swords as well as great east-west trade routes like the Silk Road. The heritage in Samarkand, Bukhara and Khiva is a brilliant reflection of it. So again there is a lot to read and to see. Enjoy with us.
Meanwhile our journey continues. After Turkmenistan we are already halfway through Iran. Undoubtedly we'll have much more to report next time. Till then... or sooner in our guestbook!

26-08-2015The magnificent mountains of Tajikistan
Uzbekistan - Khiva (17.330 km)
 

Op onze laatste dag in Oezbekistan, is het hoogtijd om de adembenemende tocht die we maakten door de indrukwekkende bergen van Tadjikistan met jullie te delen. Ondanks de trage en instabiele internetverbinding, zijn we er uiteindelijk in geslaagd om reisverslag, foto's en route op de website te krijgen. Veel meereis-plezier.
Morgen gaan we de grens van Turkmenistan over en vijf dagen later rijden we Iran in. Na de bergen van Kirgistan en Tadjikistan en de blauwe koepels van Oezbekistan, gaan we nu de woestijnen en de schitterende steden van Iran ontdekken.

On our last day in Uzbekistan, it is time to share with you the breathtaking journey that we made through the impressive mountains of Tajikistan. Despite the slow and unstable internet, we finally succeeded to get travelogue, photos and route on the website. Much fun traveling along.
Tomorrow we cross the border of Turkmenistan, and five days later we'll travel into Iran. After the mountains of Kyrgyzstan and Tajikistan and the blue domes of Uzbekistan, we now are going to explore the deserts and the magnificent cities of Iran.

04-08-2015Great Kyrgyzstan: part 2
Tajikistan - Dushanbe (14.450 km)
 

Kirgistan zit er op! Het tweede deel is nu in woord en beeld (met twee videootjes in de tekst!) op de website. Wat hebben we genoten van het prachtige Aziatische Zwitserland. In allerlei opzichten.
Kijk en lees mee...
Ondertussen zijn we alweer halverwege onze tocht door Tadjikistan, dat op een heel andere manier indrukwekkend is. Wij reizen natuurlijk gewoon verder. Vanuit Oezbekistan zullen we jullie, vroeger of later, deelgenoot maken van het bijzondere Tadjikistan.

Our exploration of Kyrgyzstan has come to an end! The second part is on the website in words and pictures (attention: two video's in text!). How we enjoyed this beautiful Asian Switzerland. In so many respects. Watch and read along...
Meanwhile, we already are halfway through our journey in Tajikistan, which is impressive in a total different way. Of course, we simply go on traveling. From Uzbekistan we'll share with you this special Tajikistan, sooner of later. 

09-07-2015First weeks in Kyrgyzstan: impressive and challenging
Kyrgyzstan - Bishkek (11.080 km)
 

Daar zijn we alweer! Eerder dan gedacht. We hadden én de gelegenheid én de behoefte om de eerste weken in Kirgistan (en een stukje Kazakhstan) nu al met jullie te delen. Het was intens genieten van herwonnen vrijheid, imposante natuur en uitdagende paden. Kijk en lees mee...

Here we are again! Earlier than expected. We had the opportunity and felt the need to share the first weeks in Kyrgyzstan (and a bit of Kazakhstan) right now. It was a period of intensely enjoying regained freedom, impressive scenery and challenging trails. Watch and read...

27-06-2015Xianjiang: the great Far West of China
Kazakhstan - Almaty (9.620 km)
 

Het derde en laatste deel van China staat op de website! Zand, Zijderoute, Oeigoeren en veel snelle kilometers, dat zijn de kernwoorden van deze update. Geniet met ons mee op de wegen en in de steden van Xinjiang. En ook is bij :: china-tibet :: reisverslag van 27 mei alsnog een Lhasa-video geupload.
Hier in Almaty/Kazakhstan (ommetje vanuit Kirgistan) kregen wij het visum voor Iran en kreeg TOY verse olie. Vanaf China hebben we alweer een heleboel spannende en bijzondere ervaringen bij elkaar gereisd. De komende weken vervolgen we onze exploring van Kirgistan. Over dit alles berichten we over een week of vier. Tot dan.

The third and final part of China is on the website! Sand, Silk Road, Uyghurs, and many fast kilometers, those are the key words of this update. Enjoy with us the roads and the cities of Xinjiang.
Here in Almaty/Kazakhstan (detour from Kyrgyzstan) we got our Iran visa while TOY got fresh oil. From China on we already had a lot of exciting and special experiences. In the weeks to come we will continue exploring Kyrgyzstan. About all this we'll report next time. Till then.

11-06-2015Breathless in Tibet
China - Kashgar/Xinjiang (7.790 km)
 

Tibet heeft diepe indruk op ons gemaakt. We trokken over cols van 5.000 meter en hoger, langs diepe kloven en steile bergwanden in de Oostelijke Himalaya. We ervaarden de eindeloosheid en hoogte van het Tibetaans Plateau. En we waren in Lhasa, het spirituele centrum van Tibet! Dit alles maakte ons ademloos... Bekijk en lees de nieuwste update voor een indruk.
De volgende keer berichten we over onze ervaringen op de Zijderoute in de Gobi- en Taklamakanwoestijnen. Morgen verlaten we China en begint onze reis door Centraal Azië.

Tibet impressed us deeply. We drove over summits above 5,000 meter, along deep canyons and steep mountainwalls in the Eastern Himalaya. We experienced the endlessness and altitude of the Tibetan Plateau. And we were in Lhasa, the spiritual centre of Tibet! This all made us breathless... See the newest update for an impression.
Next time we'll report about our drive on the Silk Road in the Gobi and Taklamakan deserts. Tomorrow we leave China and our travel through Central Asia will start. 

27-05-2015Yunnan, an impressive start of the China-leg
China - Lhasa / Tibet (3.553 km)
 

Op 14 mei gingen we dan eindelijk China in. Yunnan is de eerste provincie die we bereizen. China maakt het de overlandreiziger niet al te makkelijk. Permits, vaste route en een verplichte gids van grens tot grens. Met een gevoel van opwinding begonnen we dan ook aan dit traject. En het was de moeite waard. Zie verder in het dagboekverslag en foto's waarom!
Het tempo ligt hoog, we zijn Inmiddels alweer halverwege Tibet. Van hier gaan we noordelijk over het Tibetaans plateau om af te dalen naar de noordelijke en westelijke woestijnen van China. Tot later.

On May 14 we finally entered China. Yunnan is the first province we get around. Overlanding in China is complicated. Permits, a fixed route and obliged to have a guide on board from border to border. So we were excited to start this section. And it was worth it. Go to diary and photo's to see why!
In the meantime we are halfway Tibet. From here we travel north (and not west through the Himalaya because of the earthquake) over the Tibetan Plateau to descend to the northern and western deserts of China. Till later.

13-05-2015Ready for China
Laos - Boten (660 km)
 

De aanloop van LAOS-NL is gemaakt! Onder :: prologue kun je lezen en zien hoe deze dagen zijn verlopen. Morgen gaan we China in. Onze gids staat klaar aan de Chinese kant en voor 90% is het zeker dat we via Lhasa (Tibet) kunnen reizen. Duimen...
In hoeverre we in China tijd, gelegenheid en internettoegang hebben om nieuws op de website te plaatsen, is de vraag. Maar zodra dat kan, laten we iets van ons horen.

The start of this trip LAOS-NL has been made! Under :: prologue you can read and see how these days passed. Tomorrow we enter China. Our guide awaits us there and also it is a 90%-chance that we can travel to Lhasa (Tibet). Get your fingers crossed...
We don't know when we have the time, the opportunity and a good internetconnection to update the website. But as soon as it is possible you hear from us.

06-05-2015LAOS-NL: the last leg of our trip from Australia to the Netherlands
the Netherlands - Utrecht (o km)
 

Morgen is het dan eindelijk zover! Van Schiphol vliegen we (via Helsinki en Bangkok) naar Vientiane/Laos. Daar hopen we TOY in goeden doen aan te treffen. Op 14 mei rijden we de eerste Chinese kilometers van deze lange en avontuurlijke rit naar huis.

De geplande route over de noordflanken van de Himalaya (en door Tibet) is als gevolg van de aardbeving in Nepal ernstig beschadigd. Op dit moment bestaat er nog een kleine kans dat we Lhasa wél kunnen bereiken. Daar slaan we dan af voor een noordelijke omweg. We wachten af...

Het afscheid is genomen, de tassen zijn gepakt en wij hebben er zin in!

 

Tomorrow is the date! From Schiphol Airport we fly (via Helsinki and Bangkok) to Vientiane/Laos. Hopefully we find TOY back in good shape. On May the 14th we drive the first Chinese kilometers of this long and adventurous ride home.

The planned route on the northern flanks of the Himalayas (and Tibet) has been severely damaged as a result of the earthquake in Nepal. Yet, there is still a small chance that we can drive at least to Lhasa. From there we then head north for the detour. W'll wait and see...

A lot of goodbyes were said, the bags are packed and we are excited to go!

21-01-2015Thuis! Home!
the Netherlands - Utrecht (10.120 km)
 

Vanuit Vientiane/Laos zijn we via Bangkok en Abu Dhabi naar Nederland gereisd. Van de warme tropen pardoes de winterse kou in! TOY bleef achter in Laos bij toegewijde Toyotamensen. Deze update gaat over de laatste afwikkel- en "werk"-dagen met een onverwachte wending...
De komende periode zijn we we bezig met de organisatie van de allerlaatste etappe van de lange tocht van Australië naar Nederland. Vanaf mei rijden we vanuit Laos door China, Centraal Azië, Iran, Turkije naar Utrecht. We houden jullie op de hoogte.

From Vientiane/Laos we traveled back to the Netherlands via Bangkok and Abu Dhabi. From the warm tropics into the winter cold! TOY stayed behind in Laos at dedicated Toyota people. This update is about the last (working) days...
The next period we'll be busy with the organisation of the final stage of the long journey from Australia to the Netherlands. From May on we drive from Laos through China, Central Asia, Iran and Turkey to Utrecht. We'll keep you informed. 

09-01-2015Cambodia, country of the past and the future
Thailand - Chanthaburi (8.930 km)
 

Cambodja was op een nieuwe manier bijzonder. Naast het genieten van mooie landschappen en wegen-in-ombouw, ging onze aandacht vooral uit naar Pol Pot en de Angkor ruïnes. Twee indrukwekkende periodes uit de geschiedenis van Cambodja van heel verschillende aard. Foto's en tekst maken misschien iets duidelijk over wat we beleefd hebben.
Inmiddels terug in Thailand dus. Naast de toerist uithangen, zijn we bezig met de afwikkeling van deze trip (ruimen, poetsen, pakken) en de planning van het volgende deel. Tot later dus...

Cambodia was in a new way extraordinary. Besides enjoying pretty landscapes and roads-under-construction, our focus was on Pol Pot and the Angkor ruins. Two impressive periods in the history of Cambodia of a very different nature. Maybe photos (and text) will tell something about what we experienced.
Meanwhile back in Thailand. Besides being tourists we are busy with the settlement of this trip (cleaning, sorting out things, packing) and planning the next part. So, till later...

27-12-2014Laos online and we on the treshold of a New Year...
Cambodia - Ban Lung (7.700 km)
 

Voor 2015 wensen we jullie, dat je weg over bergen en door dalen naar schitterende nieuwe vergezichten mag leiden.

Ondertussen zijn we weer een grens gepasseerd. Hier op onze eerste pleisterplaats in Cambodja hebben we de kerstdagen doorgebracht en is onze tijd in Laos op de website gezet. Het was kort maar hevig. Zie tekst en foto's. De komende periode verkennen we Cambodja. Vanuit Thailand berichten we verder.


For 2015 we wish you, that your road over mountains and through valleys may lead to magnificent new views.

Meanwhile, we passed another border. Here, at our first stop in Cambodja, we spent the Christmasdays and updated the website with our time in Laos. It was short but intense. See text and photos. The next period we explore Cambodia. From Thailand, we'll report again.

13-12-2014Thailand, a great touristic travel country - last part
Thailand - Chiang Khong (5.860 km)
 

Gelukt! Op de valreep hebben we aan de grens met Laos de laatste dagen in Thailand (vanaf 10 december) aan de vorige update kunnen toevoegen. Hoewel het maar over een halve week gaat, was het wel weer indrukwekkend. Kijk en lees. Wij gaan naar Laos...

Yes! Right at the border of Laos, we succeeded to add the last days in Thailand (from the 10th of December on) to the last update. Although it is only half a week, it was quite impressive.
Look and read. We are going to Laos ... 

10-12-2014Thailand, a great touristic travel country
Thailand - Chiang Dao (5.500 km)
 

Hier, op een rustige mooie plek (het Marisa Resort) hebben we de tijd genomen om onze trip door Thailand (tot nu toe...) op de website te zetten. Veel tempels met Boeddha s waren er natuurlijk, maar ook tot de verbeelding sprekende ruïnes, heerlijk voedsel, prachtig natuurschoon en snelle goede wegen. Het was weldadig om van de vochtige hitte in het zuiden naar het koele noorden te reizen. De noordelijke bergvolken ervaarden we als meer toegankelijk en gezegend met meer gevoel voor humor en trots dan de zuidelijke Thai. De komende dagen reizen we naar Laos, vanwaar we ons weer zullen melden.  

Here, from a quiet nice place (Marisa Resort), we took the time to update the website with our trip through Thailand (so far ...). Of course we enjoyed many many temples with Buddha s, but also historical ruïns, great food, beautiful scenery and fast roads. It was a relief to travel from the humid heat of the south to the cool north. And also we experienced the northern mountain peoples as much more accessible and blessed with more humor and pride than the southern Thai. The next days we travel to Laos, from where we will report again.

18-11-2014Tourists rather than overlanders in Malaysia.
Thailand - Krabi (Ao Nang) (1.845 km)
 

Daar zijn we weer! In Maleisië hadden we één nacht meer bivak dan hotel. Het waren bijzondere en heerlijke bivakjes. Maleisië heeft ons niet echt kunnen \"pakken\". Comfortabel was het er wel, omdat het land bijna Westers is in allerlei opzichten. En wat was het weer fantastisch om met TOY onderweg (naar huis) te zijn.
In Thailand zijn we nu in een toeristisch dorp aan de kust. Hotelletje met wifi en een parking voor TOY. Van hier trekken we naar Bangkok/Pattaya en later reizen we door naar het hoge noorden.

Here we are again! In Malaysia we had one more night bivouac than hotel. And how we enjoyed those campingnights! Malaysia did not really fascinate us. But it was comfortable. Malaysia is very much like a Western country in most regards. For sure, it was great to be on the road again with TOY (travelling home).
In Thailand, we are now in a tourist village on the coast. In a Hotel with wifi and a parking for TOY. From here we head to Bangkok/Pattaya and later we travel to the far north.

04-11-2014Indochina, starting up the 4th leg of our overlandtrip home
Malaysia - Klang (50 km)
 

Tien dagen geleden vertrokken we uit Nederland. Dat vertrek had al direct een paar voetjes in de aarde. In Medan (Sumatra/Indonesië) vonden we een stoffige TOY terug en was er om te beginnen veel onzekerheid over de oversteek naar Maleisië. Werk aan de winkel dus! Met het broodnodige geluk (en natuurlijk een dotje wijsheid) kwam ook dat goed. TOY werd verscheept en wij vlogen naar Maleisië. Lees erover in de Proloog.
Na een paar dagen in Kuala Lumpur zijn we nu in de havenstad Klang, waar TOY afgelopen zondag is aangekomen. De inklaring in Maleisië is gaande. Donderdag 6 november a.s. hopen we eindelijk onze eerste kilometers in dit deel van Azië te gaan rijden. Daar zijn we na al die hoteldagen wel aan toe!

Ten days ago we left the Netherlands. In Medan (Sumatra/Indonesia) we found a dusty TOY back. About the crossing to Malaysia there were a lot of uncertainties. Work to be done! With much needed luck (and of course a little bit of wisdom) the problems were solved. TOY was shipped and we flew to Malaysia.
After a few days in Kuala Lumpur, we are now in Port Klang, where the ship with TOY on it arrived last Sunday. The clearance into Malaysia is going on. Thursday the 6th of November we hope to drive our first kilometers in this part of Asia.

25-10-2014Medan and, of course TOY, here we come!
the Netherlands - Utrecht
 

Vandaag vertrekken we van Schiphol/Amsterdam. Zondagmorgen (plaatselijke tijd) komen we aan in tropisch Medan op Sumatra in Indonesië. En oh, wat kijken we uit naar het weerzien met TOY, die we vijf maanden geleden in volle stress hebben gestald. Rattenvrij hopen we...
Na een paar dagen van acclimatiseren verlaten we Indonesië en steken over naar Maleisië voor verdere verkenningen van Azië. In de komende (pakweg vier) maanden zal dat Indo-China zijn: Maleisië, Thailand, Laos, Cambodja en (misschien) Vietnam.
En... er is nog geen reisupdate, maar wel nieuwe foto s van de kleinkids. Zie B&G :: kleinkinderen.

Today we depart from Schiphol Amsterdam. Sunday morning (local time) we will arrive at tropical Medan on Sumatra in Indonesia. And oh, how we look forward to the reunion with TOY. We stored her there five months ago.
After a few days of acclimatization we leave Indonesia going to Malaysia for further explorations of Asia. In the next (roughly four) months it will be Indochina: Malaysia, Thailand, Laos, Cambodia and (perhaps) Vietnam.
No travelupdate, but brandnew photos of the grandchildren. See B&G :: kleinkinderen.

13-08-2014Drie weken uitstel ..... Three-week delay
the Netherlands - Utrecht
 

Op 1 oktober zouden we via Kuala Lumpur (Maleisië) terugvliegen naar Medan (Sumatra/Indonesië) met Malaysia Airlines en wel op vlucht MH17. Zoals bekend, werd op 17 juli jl. een vliegtuig met hetzelfde vluchtnummer neergehaald boven de Oekraïne. Een vreselijke gebeurtenis .........
We hebben gebruik gemaakt van het aanbod de vlucht te annuleren. In plaats daarvan vliegen we nu met Singapore Airlines naar Medan en wel op 25 oktober a.s. 

On October the 1st we would fly back to Medan (Indonesia/Sumatra) via Kuala Lumpur (Malaysia) with Malaysia Airlines on flight MH17. As known, a plane with the same flightnumber was shot down above Ukraine recently. A terrible incident ..........
We accepted the offer to cancel that flight. Instead, we are travelling back with Singapore Airlines to Medan on October the 25th.

18-06-2014Sumatra: eiland van traditionele volken en orang-oetans
Nederland - Utrecht (9.200 km)
 

Bijna vier weken zijn we alweer thuis. De tijd vliegt! Tussen alle heerlijke thuis-dingen door hebben we eindelijk gelegenheid gevonden om de update over Sumatra af te ronden en op de website te zetten. Het gaat deze keer over Minangkabauers en Bataks, hun traditionele huizen, het Tobameer, aardige mannen in Medan, oerang-oetans, over ratten (jaja!) en meer.
Een geheel nieuwe ervaring is het om weer eens een (Oranjegekleurd) WK-voetbal thuis mee te maken. Leuk is het totnutoe in ieder geval wel...
Op 1 oktober a.s. vliegen we terug naar Medan en reizen we verder door Zuid-Oost Azië. Tot dan.

Almost four weeks we are home already. Time flies! Finally we found space to complete the update of Sumatra and put it on the website. It goes about the culture of the Minangkabau- and the Batakpeople, their traditional houses, lake Toba, nice guys in Medan, orang-utans, rats (oh yes!) and more.
October the 1st, we fly back to Medan to continue the trip in South East Asia. Till then.

18-05-2014The different faces of Java
Indonesia - Sumatra / Medan (8.980 km)
 

Dagboek, fotogalerij en route van Java staan op de website. Rustig Oost-Java met Sukamade NP en twee bijzondere vulkanen. Het drukke Midden-Java, waar we genoten van schitterende tempels en iets minder van overvolle wegen. En het Westen waar we simpelweg doorheen reden op weg naar Sumatra. Er waren ontmoetingen met oude en nieuwe vrienden, wat veel voor ons betekende! Kijk ook even mee hoe we 200 babyschildpadjes vrij lieten op het strand (video in dagboek).
De update van Sumatra volgt zo spoedig mogelijk vanuit Utrecht. Want het volgende weekend zijn we thuis. Op 1 oktober a.s. vliegen we terug naar TOY voor het vervolg van de reis in Zuid Oost Azië. 

Diary, pictures and route of Java are on the website. Quiet East Java with Sukamade NP and two special volcanoes. Busy Central Java, where we enjoyed the magnificent Prambanan and Borobudur and drove on crowded roads. And the West where we just passed through on our way to Sumatra. We met old and new friends which meant a lot to us! Also watch how we released 200 babyturtles on Turtle Beach (video in diary).
The update of Sumatra will follow from Utrecht. Next weekend we are home and the 1st of October we fly back to TOY and explore South East Asia. 

04-05-2014Sulawesi, Tana Toraja and Bugis Country
Indonesia - Sumatra / Bandar Lampung (7.050 km)
 

Even hier neergestreken om jullie mee terug te nemen naar Sulawesi. Bijzondere dingen hebben we er gezien en meegemaakt. En voor het eerst hadden we meer bivaks dan hotelovernachtingen. Het kan verkeren. Hopelijk genieten jullie net zo van Sulawesi als wij deden.
Van Java overgestoken naar Sumatra waar we in een strak schema onze trip vervolgen. Onze visums zijn met dertig dagen verlengd, maar de 26e mei moeten we toch echt het land uit zijn. Kortom... daar gaan we!

A short stop here to take you back with us to Sulawesi. We experienced and saw special things overthere. And, for the first time, we had more bivouacs than hotelnights. Hope you enjoy Sulawesi as we did.
We crossed from Java to Sumatra, where we continue on a tight schedule. Our visas have been extended with thirty days. But the 26th of May we have to leave Indonesia. In short... off we go!

20-04-2014Easter-update: Bali, Hindu island in a Muslim country
Indonesia - Sulawesi / Makassar (5.800 km)
 

Ook op Bali zijn er rijstvelden, veel en terrasvormig, en bergen, jungle en de rondom aanwezige blauwe zee. Maar vooral is de Balinese samenleving doordrenkt van het Hindoeïsme. Heel veel tempels zagen we en een indrukwekkende Ceremonie, waarvan een stukje video in de tekst te vinden is. Deze update geeft een impressie van wat wij beleefden.
Ondertussen hebben we alweer het nodige meegemaakt op Oost Java en Sulawesi. Morgenochtend varen we terug naar Surabaya/Java waar we woensdagmorgen aankomen. Het vervolg van Indonesië is nu ook duidelijk. Als het visum verlengd is, hebben we nog een maand voor de rest van Java en Sumatra. We melden ons weer...

Like elsewhere Bali has lots of ricepaddies, mountains, jungle and blue seas. But above all, Hinduism is everywhere around in Bali. We saw lots of temples as well as an impressive Ceremony (video in text). Video and photogallery give an impression of what we experienced.
In the mean time we explored East Java and Sulawesi. Tomorrow we sail back to Surabaya/Java arriving on Wednesdaymorning. After visa-extension we have a month to travel through Java and Sumatra. We will be back...

04-04-2014Indonesia 1: the Lesser Sunda Islands
Indonesia - Java / Surabaya (4.090 km)
 

Het is een bijzondere ervaring om als overlanders zoveel zeemijlen af te moeten leggen. Westelijk reizend neemt het comfort en andere geneugten wel steeds een beetje toe. West Timor, Flores, Komodo, Sumbawa en Lombok, daarover gaat deze update. Ons bezoek aan Komodo N.P. was een hoogtepunt. In de tekst is een video van een stappende varaan toegevoegd.
Over het preciese vervolg zijn we nog druk doende. Visa-verlenging, veerboten en TOY-opslag moeten als radertjes in elkaar gepast worden. Uitdaging genoeg dus...

It is a special experience for us as overlanders to sail so many nautical miles. Travelling West however we also enjoy little by little a bit more comfort. This update is about West Timor, Flores, Komodo, Sumbawa and Lombok. Our visit to Komodo N.P. was a highlight. In the text a video of a stepping dragon is added.
How to travel from here is not yet clear. Visa extension, ferries and TOY-storage have to be fitted together. So, challenges enough...

03-03-2014Timor-Leste: tiny, but a lot to tell about!
Indonesia - Flores / Maumere (1.500 km)
 

Timor-Leste (Oost-Timor) zit er op en staat op de website. Er is niet alleen allerlei over Oost-Timor en onze trip te lezen en te zien, maar ook over onze heftige wederwaardigheden met een rat! Dat TOY niet zomaar klein te krijgen is, mag na lezing duidelijk zijn! Om allerlei redenen beleefden we onze tijd in dit jonge, kleine en groene land als heel speciaal. Veel lees- en kijkplezier.
Via West Timor zijn we gedrieën inmiddels met een gammele veerboot op Flores aangeland. Onze verkenning van het grote Indonesische eilandenrijk is begonnen.

Timor-Leste (East-Timor) is on the website. Not only is there a lot to read (after translation!!!) about East-Timor and our trip, but also about a nasty rat! That TOY is still going strong will be obvious! We experienced our time in this young, small and green country as very special for a lot of reasons. Enjoy the pictures (and text). Via West Timor the three of us sailed on a rosty ferry to Flores. Our exploration of Indonesia has begun.

05-02-2014Prologue of the South-East Asia Explorings
East Timor - Dili (0 km)
 

Op zondag 26 januari kwamen we na het NL-reces van een half jaar terug in Darwin om er zondag 2 februari weer te vertrekken. TOY volgde per schip wat later. In de dagen tussen deze zondagen gingen we door een achtbaan. Maar, het resultaat was dat we alsnog starten in Oost Timor (Timor Leste), dat zich nog maar zo kort geleden vrijgevochten heeft van Indonesië!
Lees over de woelige proloog van onze Zuid-Oost Azië trip...  

Sunday January the 26th we arrived back in Darwin to leave again on Sunday February the 2nd. TOY sailed some days later. In between we went through a rollercoaster. But we will start in East Timor (Timor Leste) after all! The prologue of our South-East Asia explorings...

24-01-2014Asia 2014 kick off: From Australia to Indonesia
the Netherlands - Utrecht
 

Vanavond om negen uur begint de lange vlucht terug naar Darwin waar we TOY na zes maanden uit haar zomerslaap gaan halen. Terwijl zij naar Singapore verscheept wordt, maken wij een rugzaktrip. Half februari hopen we TOY in Singapore te kunnen verwelkomen. Van daar gaan we naar Kuala Lumpur en steken we over met de veerboot naar Sumatra/Indonesië. Dan is het eindelijk zover en gaan we Indonesië in al zijn verscheidenheid verkennen.

De website is technisch gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor tablets en smartphones. Tot slot, er zijn nieuwe fotootjes te zien van ons gezin onder B&G.

Tonight at nine we fly back to Darwin where we wake up TOY from her sixmonths summersleep. While she sails to Singapore we are going to make a backpacktrip. Half February we hope to welcome TOY in Singapore. From there we go to Kuala Lumpur and take the ferry to Sumatra/Indonesia. And then, at last, we can start our exploration of Indonesia.

The website has been technically modernized and adapts now to tablets and smartphones. Finally, new pictures of our family can be found under :: B&G :: kinderen :: kleinkinderen.

31-12-20132014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
the Netherlands - Utrecht
 
We wensen iedereen in deze prachtige wereld, een fantastisch 2014 toe met wonderbare nieuwe reiservaringen. (De site krijgt eind januari een verjongingskuur)
We wish everybody everywhere in this beautiful world a wonderful 2014 with amazing new travelexperiences. 
27-11-2013Number nine: LOU !
the Netherlands - Utrecht
 
Op 19 november 2013 werd hij geboren, LOUIE MO NIEMANS. Papa Sander en mama Shirley zijn intens gelukkig met hun prachtige zoontje en zus Lois vindt deze bewegende pop helemaal te gek. En wij zijn heel blij met ons negende WORLDwondertje en derde kleinzoon! Hij is het stralende zonnetje in deze grijze herfstdagen...
We wensen onze bezoekers alvast een gezellige en feestelijke decembermaand toe en een knallend uiteinde!

The 19th of November 2013 he was born, LOUIE MO NIEMANS. Daddy Sander and Mummy Shirley are intensely happy with their beautiful little boy and sis Lois really loves this moving doll. And we are so glad with our ninth WORLDwonder and third grandson! He is a shining sun in these grey autumndays...
We wish all of our visitors a Merry Chrismass and a fantastic New Year's Eve!
See :: BG :: kleinkinderen :: photo of Lou
14-10-2013The last part: TOP END
the Netherlands - Utrecht (23.000 km)
 Halverwege onze tijd thuis en daar issie dan eindelijk, de laatste update van Australië! Het was easy going van Halls Creek naar en in (de omgeving van) Darwin. We genoten van rust, van leuke restaurantjes en dompelden onder in een ouderwets vakantiegevoel. En oh ja, we beleefden nog een soort van avontuurtje-op-de-nipper. En toen was het tijd voor de laatste afwikkelingen van de Ozziereis en een voorzichtig beginnetje van het vervolg in 2014... Kortom het was een topeinde daar in Top End. 

Halfway our time home and there it is, the last update of our Australia-trip! It was easy going from Halls Creek to Darwin. There we enjoyed peaceful times, awesome restaurants and a oldfashioned holiday. Even we had a little adventure (TOY bogged). And then we had to make arrangements to end up our stay and to start further explorations in 2014... In short, we had a top end there in Top End. Enjoy some of it bij viewing the pictures. 
10-07-2013The ultimate deserttrack: the Canning Stock Route
Australia/Northern Territory - Darwin (21.800 km)
 De Canning Stock Route, de befaamde "must" voor iedere 4WD-liefhebber, was een prachtige afsluiting van een jaar rondreizen in Australië. De laatste meters woestijn rolde onder TOY's banden weg. Op de website is nu deze woestijntocht van Leonora naar Halls Creek verhaald en verbeeld. We hebben genoten van het rijden door weids landschap en mooie natuur, van bijzondere ontmoetingen, ons samenzijn en ... oh wat hadden we soms we de pest aan die rotribbels!  Inmiddels zijn we druk doende in Darwin. De vliegtickets zijn geboekt, opslag voor TOY is gevonden en de eerste voorbereidingen voor de voortzetting in februari 2014 (de oversteek naar Oost Timor en Indonesië) zijn in gang gezet. Nog een paar weken "vakantie" (o.a. Litchfield NP) voor we de broeierig warme winter in Darwin inruilen voor een aantrekkelijke nazomer in NL. 

The Canning Stock Route, a "4WD-must" for every offroader, was the beautiful last leg of a year travelling around in Australia. On the website you can see a glimpse of this trip from Leonora to Halls Creek. We enjoyed the landscape, nature, meeting special people, being together and... oh how we hated the terrible corrugation! 
In the mean time we booked tickets home, arranged TOY's storage and started preparations for the continuation to East Timor and Indonesia in February 2014. Next weeks we take a break in Litchfield NP before we move from the hot Darwin winter to the cool late-summer days in the Netherlands. 
13-06-2013Lake Eyre, Painted Desert and the Great Victoria Desert
Australia/Western Australia - Leonora (18.060 km)
 Wat een heerlijke trip was het van Birdsville via Coober Pedy naar Leonora! We reden over het Birdsville Track door de Sturt Stony, de Strzelecki en de Tirari woestijnen. Keken uit over Lake Eyre, volgden de Ouwe Ghan langs het Oodnadatta Track, worstelden met modder in de Painted Desert, doken onder in Coober Pedy en trokken westwaarts door de Great Victoria Desert over de befaamde Anne Beadell HWY. Nu te lezen en te bekijken op de website! 
Wij maken ons op voor het laatste traject in Australië. Van Leonora naar Darwin, inclusief 1.700 Little en Great Sandy woestijnkilometers op de Canning Stock Route... 

What a great trip it was from Birdsville via Coober Pedy to Leonora! We drove the Birdsville Track through the Sturt Stony, the Strzelecki and the Tirari Deserts. Looked out over Lake Eyre, followed the Old Ghan along the Oodnadatte Track, struggled with lots of mud in the Painted Desert, went underground in Coober Pedy and travelled westward through the Great Victoria Desert on the famous Anne Beadell HWY. Now on the website! 
We prepare for the last leg in Australia. From Leonora to Darwin, including 1.700 Little and Great Sandy desert k's on the Canning Stock Route...
03-06-2013NUMBER NINE & the Anne Beadell HWY
Australia/South Australia - Cooper Pedy (16.550 km)
 De weg van Birdsville naar Coober Pedy voerde ons door de Sturt Stony, Strzelecki en Tirari woestijnen en langs Lake Eyre. We trokken door de indrukwekkende Painted Desert en de Moon Plain. En toen ging het regenen! Wat een speciale ervaring was het om glibberend en slippend door de plakmodder te rijden. Gelukkig arriveerden we in CP nog net voordat de wegen totaal onberijdbaar (en gesloten) werden. Inmiddels is de meeste troep weg en zijn we klaar voor de volgende fase, de Anne Beadell (dag of tien, 1.300 ver-van-de-wereld-kilometers).

En voor wie het gemist heeft: NUMBER NINE IS ON THE LINE! In december wordt ons negende kleinkind geboren!!!  (zie ook deserts 3 :: 12 mei en BG :: kleinkinderen).

De road from Birdsville to Coober Pedy led us through the Sturt Stony, Strzelecki and Tirari Deserts and along Lake Eyre. We travelled through the impressive Painted Desert and along the Moon Plain. And it rained! It was a special experience to drive on the muddy and slippery roads. Just in time, before the roads were closed, we arrived in CP! Most of the mud is gone now and we are ready to leave for the Anne Beadell (1.300 remote k's, ten days).

And in december OUR NINTH grandchild will be born!!! Of course, we are home then! 
27-05-2013Sturt Stony, Strzelecki, Simpson...tracks in the Eastern Deserts
Australia/Queensland - Birdsville (15.200 km)
 Daar zijn we weer! De afgelopen weken trokken we door de totaal van elkaar verschillende oostelijke woestijnen. Met als zanderige hoofdmoot de Simpson Woestijn. In tien dagen reden we er een prachtige 8-vormige toer. Wij genoten en jullie ook, hopen we. Lees erover en bekijk de foto's, die natuurlijk de schoonheid van deze woeste wereld niet echt tot haar recht laten komen. 
Wij gaan verder. Vanuit Birdsville naar Coober Pedy via Marree, Lake Eyre en Oodnadatta. Daar lezen jullie weer van ons... 

Here we are again! These last weeks we travelled through the Eastern Deserts. In the Sandy Simpson we drove a beautiful 8-ish tour in ten days. And how we enjoyed it! Hope you do too by viewing the pictures, though they don't express fully the natural beauty of this wild world. 
We move on. From Birdsville heading to Cooper Pedy via Marree, Lake Eyre and Oodnadatta. Till then...
13-05-2013Ommetje Sydney - Detour Sydney
Australia/Queensland - Birdsville (13.770 km)
 Vandaag hebben we de website bijgewerkt met een "ommetje" van Melbourne via Sydney (familiebezoek) naar Bourke. Onderweg maakten we een fantastische trip door hét bergland van Victoria, the High Country. Lees en kijk het mee in dagboek, foto's en routekaartje. 
Ondertussen zijn we alweer door een paar oostelijke woestijnen getrokken en staan we aan de rand van de legendarische Simpson Woestijn. Morgen gaan we erin en nemen we de eerste horde, de Big Red, een beroemde veertig meter hoge zandheuvel.  Tot de volgende update. 
Today we updated the website with the Sydney-detour: from Melbourne via Sydney (family visits) to Bourke. But on our way we made a breathtaking trip in High Country Victoria. See photo's and map (:: route). 
Since then we travelled westwards through some of the Eastern Deserts. And tomorrow we'll enter the legendary Simpson by taking the first high step, the Big Red, that famous forty meters high sanddune. Till next update. 
28-04-2013Tasmania: wildernis en weiden
Australia/New South Wales - Sydney (11.730 km)
 
Twee weken geleden beloofden we zo snel mogelijk Tasmanië op de site te zetten. Het is zover. Vier weken op een relatief klein stukje Australië! De afstanden niet al te groot, veel plaatsjes, groen, fris, bewolking, regen, slingerwegen, heuvels, wind, water, weiden, witzwarte koeien en Nederlanders. Ondanks de vele verschillen, deed ons dat vaak denken aan Nederland, aan Europa. Lees, kijk en oordeel zelf. 
Vanaf Melbourne reisden we naar Sydney voor familiebezoek. Maar niet nadat we een prachtige avontuurlijk tocht door de High Country van Victoria hadden gemaakt. Daarover de volgende keer meer... 
Our four weeks on Tasmania are on the site. A relatively small part of Australia. Short distances, lots of little towns, green, cold, cloudy skies, rain, wind, hills, winding roads, pastures, black-white cows and Dutch immigrants. Despite the differences, we had to think of Holland, of Europe real often. 
From Melbourne we headed to Sydney for familyvisits. But not straight away. We drove some adventurous tracks in the Victorian High Country. Next time more to read...
14-04-2013Op de veerboot - On the ferry
Australia/Tasmania - the Spirit of Tasmania
 Vanuit het restaurant van de veerboot "the Spirit of Tasmania" laten we weten, dat we vier prachtige weken op Tasmanië hadden. Nu op weg, op zee dus, terug naar het vasteland. Daar gaan we zo snel mogelijk de website bijwerken. Tot dan... 

 
From the restaurant on the ferry "the Spirit of Tasmania" we can tell we had four great weeks on Tasmania. Now we are on our way back to the mainland. There we will update the website as soon as possible. Till then...
16-03-2013From Perth to Melbourne: tegenstellingen/contrasts
Australia/Victoria - Barwon Heads, near Melbourne (6.060 km)
 Na de opstart van een paar weken met leuke uitstapjes, gingen we 20 februari dan eindelijk echt op weg voor de lange rit van Perth naar Melbourne. Het werd een tocht vol afwisseling. Beslotenheid en ruimte, overvolle kustplaatsen en binnenlandse verlatenheid, oceanen en graanvelden, bossen en boomloze vlakten, hitte en winderige frisheid, platteland en steden, asfalt, gravel, zandpaden en ... duinen! En als altijd ontmoetingen. Lees erover en kijk ernaar bij :: reizen :: Australia 2013. 
Morgen, 17 maart, varen we over naar Tasmanië voor nieuwe verkenningen... 

At last, the 20th February we took off for the long road from Perth to Melbourne. We experienced lots of contrasts. Narrowness and open spaces, crowded beachtowns and inland emptiness, forests and tree-free plains, oceans and wheatfields, high temperatures and cold winds with rain, bitumen, gravel, sand and ... dunes. And meeting people as always. See :: exploring:: Australia 2013 ("foto's" and "route").
Tomorrow, March 17th, we take the ferry to Tasmania for further explorations...
21-02-2013Eindelijk op Weg! - On the Road again!
Australia/Western Australia - Margaret River (1.360 km)
 Hé hé! Na ruim twee weken papierwinkelwerk, sleutelen aan TOY (en zo achterstallig onderhoud aan de oude dame wegwerkend), leuke ontmoetingen én met een goedwerkende airco, is de expeditie Australia 2013 nu echt van start gegaan. We zijn er helemaal aan toe. De komende tijd verkennen we de zuid-west hoek van W.A. om vervolgens langs de kust oostwaarts te gaan naar Tasmanië. Althans, dat is het voorlopige plan. We zien wel en jullie ook...
 
At last! After two weeks of arranging the paperwork, working on TOY, meeting nice people and with a smoothly working airco, expedition Australia 2013 has taken off! To begin with the exploring of the South-West of W.A. And then we'll travel along the coast eastward to Tasmania. That are the plans at this stage. We'll see, like you will... 
02-02-2013Ready for take-off - Australia 2013
Nederland - Schiphol
 Yes! Moe maar voldaan, zoals dat heet, zitten we klaar om te boarden bij Gate E22. Op naar Perth via Kuala Lumpur. Zondag 15.00 uur plaatselijke tijd landen we. En warm dat het daar is! Jullie horen weer van ons. 
 
Yes! Tired but content we are waiting for boarding at Gate E22 op Schiphol Airport Amsterdam. Off we go to Perth via Kuala Lumpur. Take down at Perth will be at 3 p.m.  And how warm it will be there... You'll hear from us soon.
31-12-20122013 - A Brand New Year Ahead of Us !
Nederland - Utrecht
 
We wensen al onze bezoekers en meeleesreizigers 
een FANTASTISCH, GEZOND en REISLUSTIG  NEW YEAR.... 

We wish all of our visitors 
a FANTASTIC and ADVENTUROUS NEW YEAR

We will meet all of you in 2013 on our new explorations of Australia to begin in February. 
Till then............... 
19-11-2012On deserttracks from Alice to Perth. And: Back Home
Nederland - Utrecht (27.000 km)
 

Dit half Ozzie-jaar sloten we af met mooie tracks die langs de Simpson scheerden, de Gibson en de Great Victoria Desert doorkruisten en langs de rand van de Nullarbor voerden. We zagen de woestijn bloeien en branden. Het was heerlijk zowel in de verlatenheid van de outback als in de bewoonde wereld aan de kust. In Mandurah genoten we gastvrijheid en lieten we TOY geborgen achter voor we terugvlogen naar Nederland. Deserts 2 doet (beeld-) verslag van een heerlijke trip en fijne ervaringen. Begin februari vliegen we terug, maar tot die tijd wentelen we ons in thuiswarmte in elk opzicht!

The last period of our six month-Ozzie-time we travelled tracks on the edge of the Simpson Desert, crossing the Gibson and the Great Victoria Desert and passing the Nullarbor. We saw the desert flowering and burning. And again it was great to experience the remoteness of the outback as well as the peoplesworld on the coast. In Mandurah we enjoyed hospitality. We left TOY in good hands for the time we are home in the Netherlands. Deserts 2 shows this special trip. We'll fly back to Perth early February. But till then we are enjoying the homewarmness in every respect! 

27-10-2012The last weeks... for now!
Australia/Western Australia - Kalgoorlie (25.200 km)
 Het was warm, prachtig, hobbelig en soms lelijk verbrand op de woestijnpaden van Alice Springs naar de Goldfields. Na een paar ontspannen dagen met een gouden randje in Kalgoorlie rijden we nu naar Perth. Via mooie omwegen natuurlijk. Het zijn de laatste weken van een bijzonder half jaar. Het thuisfront is in ongeduldige en blijde afwachting. Net als wij! 

Again it was great on the deserttracks from Alice Springs to the Goldfields. After a few relaxing and golden days in Kalgoorlie we are now heading for Perth along new tracks. These special six months will come to an end in some weeks. At home they are waiting impatiently. Like we are!
13-10-2012Desert Tracks: the Great Sandy and the Gibson
Australia/Northern Territory - Alice Springs (22.500 km)
 

Vanuit het rode centrum van Australië, vanuit Alice Springs, berichten we over het wel en wee van de afgelopen weken. Fan-tas-ti-sche woestijnweken! We hebben genoten van Cape Leveque maar vooral van de bloeiende Ozzie-woestijnen, van paden, van ontmoetingen, van prachtige bivaks, van ruimte. En wel, er was ook "wee". De airco blijkt een lang, veel te lang, vervolgverhaal te zijn. We melden het zeker als de laatste aflevering een feit is. Maar ja...
Van hier trekken we, weer via woestijnroutes, naar Perth. Daar gaan we dit Ozzie-halfjaar afsluiten. Op 15 november vliegen we naar Nederland. Begin februari 2013 doen we het omgekeerde voor nog meer tracktravelling. Vanuit Perth melden we ons met nieuwe verhalen en foto's.

From the Red Center, from Alice Springs, we updated the website with our experiences in the Great Sandy and the Gibson Desert. The flowering Ozzie-deserts were awesome. From here we travel, again on deserttracks of course, to Perth. From there we'll fly home November, the 15th and come back early February 2013. From Perth we'll be back here on the website.

14-09-20125,5 weeks in the Kimberley: GREAT! GREAT! GREAT!
Australia/Western Australia - Broome (18.100 km)
 

Zo het zit erop. De Kimberley! Met de Gibb (River Road) als stoffig en geribbeld centrum. Iedere uitstap dwingt de reiziger steeds weer terug naar de Gibb. Maar wat een ge-wel-di-ge uitstapjes waren dat en wat was er veel meer te ontdekken dan kloven alleen! We schrijven erover en natuurlijk zijn er volop foto's. Broome is ook het eindpunt van de Savannah Way (vanaf Cairns). Nieuw deze keer is, dat we onder :: route een schermafdruk van de i-Bet-Hema kaart hebben geplaatst. De gereden route is daarop in meer detail te zien.
De komende dagen maken we een korte trip naar Cape Leveque (ten noorden van Broome). Daarna gaan we langs de kust zuidwaarts en dan duiken we de Great Sandy Desert in. Yes! Jullie horen van ons, waarschijnlijk vanuit Alice Springs.

So what a great experiences we had in the Kimberley with the Gibb as a dusty and corrugated center! And there was so much more to explore than gorges. We loved it! In Broome the Savannah Way (from Cairns) ended. New this time is a picture of the (iPad) Hema-map (see :: route). The route in the Kimberley is to see in more detail. From here (after a Cape Leveque-trip) we go south along the coast and then into the Great Sandy Desert. Yes! We report again, probably from Alice Springs.  

07-09-2012Broome Time-Out...
Australia/Western Australia - Broome (18.000 km)
 In een heerlijk koele en stofvrije studio van de Broome-Time Lodge wassen, poetsen, klussen en werken we. Maar natuurlijk maken we ook uitstapjes en uithapjes. Zo verwerken we de indrukwekkende Kimberley-tijd. Misschien wordt het eentonig, het is niet anders. We reden 3.400 prachtige en soms erg ruige kilometers, wandelden in de Bungle Bungle, zwommen in schitterende lagunes onder kletterende watervallen, klauterden in kloven, vlogen over de prachtige kustlijn, knalden met een speedboot door de Horizontal Waterfalls en er waren ook weer mooie ontmoetingen. Als over een week ofzo de update klaar is, kunnen jullie hiervan glimpen opvangen. 

In the Broome-Time Lodge we are processing the Kimberley-time. We drove 3.400 beautiful and rough k's through impressionate scenery and speeding through the Horizontal Waterfalls was breathtaking. In a week or so, you can see glimpses of our experiences of the last weeks. 
11-08-2012Northern Territory: birds, crocs, tracks and scenery...
Australia/Western Australia - Kununurra (14.720 km)
 

Het is gelukt! We weten inderdaad, hoe goed NL het gedaan heeft op de Olympische Spelen. Fantastisch! En ook is het weer gelukt een berg aan lees- en kijkwerk op de website te plaatsen. Tjonge, wat ging het uploaden soepeltjes deze keer. Ondertussen genoten we van een heerlijke plek aan een prachtig (stuw)meertje in Kununurra (net over de grens) in WA. Alles klopt hier. Desalniettemin! Ons reisbloed kriebelt danig. Morgen beginnen we aan de exploring van de Kimberley in het uiterste noorden van WA. Er staan ons weer fantastische tracks en schitterende landschappen te wachten, zoveel is duidelijk. We'll be back...

Oh yes, we are proud of all the Dutch Olympic sportsmen en -women in London. They did a great job... Fantastic! In the meanwhile we updated the website with a impressive NT-travel. You can enjoy this trip with us (just a little bit) in viewing the photo's. Tomorrow we'll start our explorations of the Kimberley, in the far North of WA. As far as we know, there are (again!) lots of great tracks and beautiful landscapes waiting for us. We'll be back...

29-07-2012In short: it was great, corrugated and beautiful. More to come...
Australia/Northern Territory - Pine Creek (13.640 km)
 De Olympische Spelen zijn begonnen! Nee, veel meer dan dat weten we niet. In de bush van the Northern Territory is dat nu eenmaal een ander universum. Maar misschien hebben we onszelf wat dat betreft ge-update als we toe zijn aan het updaten van de website met de totale trip door de N.T. We reden zoals we de vorige keer aankondigden en het was genieten van Aboriginal cultuur en bijzonder natuurschoon. Van hier gaan we in zuidwestelijke richting naar het Gregory N.P. en van daar zijn we in een wip in West Australië en de Kimberley's. Tegen die tijd laten we weer van ons lezen en zien. 

From our bushworld in the N.T. the Olympics belong to a different universe. We drove as we planned to and we enjoyed the Aboriginal culture and the beauty of nature. From here, we travel southwest to the Gregory N.P. and from there into Western Australia and the Kimberley's. Then we plan to update the website with our experiences in the N.T.

17-07-2012Queensland, bewogen... in many ways...
Australia/Northern Territory - Darwin (12.220 km)
 Het was een lange en in veel opzichten bijzondere trip met pech, met oplossingen, met veel stof, maar vooral boeiend door het landschap, de wegen en de ontmoetingen. TOY is met een nieuw onderdeeltje hier en daar weer helemaal klaar voor de komende tien jaar. Er is heel veel te lezen en "heaps of photo's". Veel plezier daarmee. Donderdag 19 juli vertrekken we vanuit Darwin via Kakadu NP voor een trip door Arnhem Land naar het schiereiland Cobourg. We hebben er zin in na alle uploadperikelen... It was a special and a long trip we made through Queensland's beautiful landscapes on dusty roads and meeting special people. TOY is after some repairs as good as new and ready for the next 10 years. You can be with us through heaps of photos. Have fun. From here, Darwin, we'll travel through Kakadu NP and Arnhem Land to The Cobourg Peninsula. We are looking forward to this after all kinds of problems with uploading this all.
29-06-2012The Northernmost Point of Australia
Australia/Queensland - the TIP (8.680 km)
 Daar stonden we dan! Doel bereikt... Na vijf dagen in dit noordelijke en tropische stukje Australië trekken we nu weer zuidwaarts en dan westelijk over de Savannah Road via Normanton richting Darwin. Zodra we een gelegenheid vinden, zullen we onze Queenslandtijd op de website zetten. Onze volgers wensen we een heerlijke zomer, fijne vakantie en prachtige reiservaringen toe. 

There we were! Mission accomplished... Now we are driving south after five tropical days in the north of Queensland. Via Normanton we travel west on the Savannah Road direction Darwin. As soon as we have the opportunity, we update the website with the Queenslandtime. Happy travels for now.
24-06-2012Top (bijna) aan de Tip
Australia/Queensland - Bamaga/Seisia (8.520 km)
 De laatste keer lieten we weten dat de trip naar de tip aanstaande was. We zijn er bijna. 34 Kilometer nog te gaan en dan kunnen we die beroemde foto maken op het "most northern point of Australia". We zitten nu op een camping met uitzicht op de Endeavour Strait met eilandjes, een strand, palmbomen en vochtige warmte. Heerlijk tropisch dus! Zwemmen in zee en de rivieren doen we toch maar niet omdat de "salty's", crocs dus, hier heer en meester zijn... 
De doorgaande gravelweg over het schiereiland viel ons erg mee, de Old Telegraph Track hebben we deels moeten laten schieten vanwege een weigerend difflock. In Bamaga vonden we gelukkig Andy en we hebben er alle vertrouwen in, dat hij het gaat fixen de komende dagen. Tot de volgende update...

The trip to the Tip is almost at the end. Another 34 k's and we can make that famous picture at the "most northern point of Australia". The gravelroad on the peninsula was better than we expected. And now we are enjoying the tropical north of Queensland on the Seisia Holiday Park. in Bamaga we found Andy who will fix our difflock. Till the next update.
12-06-2012New South Wales 2 vanuit Queensland
Australia/Queensland - Cairns (6.830 km)
 

Zie New South Wales 2: Te lezen is hoe we vanuit Utrecht aan de grens met Queensland belandden. En natuurlijk zijn er foto's en is er het routekaartje.
Ondertussen maken we ons op voor het eerste echte expeditie-deel van de trip. Vanaf overmorgen reizen we Cape York in met zijn dirtroads, creeks die moeten worden overgestoken, regenwouden, oceaan en wildcamps. De volgende keer vertellen we graag hoe we hier in Queensland genoten van de tablelands, campings met prachtige voorzieningen en heerlijke ontmoetingen. En hoe we Cape York bedwongen. Tot dan!


See New South Wales 2: You can follow us from Utrecht to the border of Queensland with the photo's and route.
And from here the expedition-part of the trip will begin as we enter Cape York up to the Tip. Next time we'll report of everything we experienced here in Queensland. Till then!

20-05-2012Six Weeks of Hard Working
the Netherlands - Utrecht (3.280 km)
 Reizen is werken en thuis-zijn vakantie, zeggen we altijd. Maar zo niet deze keer. De klussenlijst van een jaar in zes weken afwikkelen, is hard werken. En natuurlijk, we zijn weer helemaal bijgeknuffeld. Of dat ook voldoende is voor het komende half jaar, dat gaan we ervaren...
Als laatste van de checklist is het dagboek en foto's van onze tijd in New South Wales op de website gezet. Nu zijn we dus helemaal klaar om de draad downunder weer op te pakken. Vanavond vliegen we en dinsdagmorgen (l.t.) landen we in Sydney. Tot later! 
  
Travelling is work and being home vacation, we always say. But this time it was the other way around. The list of one year to do in six weeks! And, of course, we had lots of huggs to exchange... Hopefully it will be enough for the next half year...
The last check was to update the website with the period in New South Wales. We did it! Tonight is the take-off and Tuesday-morning the touch-down in Sydney.  So, till later!
08-04-2012LOIS GEBOREN en wij THUIS - LOIS BORN and we HOME
the Netherlands - Utrecht
 Vandaag om 16:45 uur kwam zij ter wereld! LOIS, ons achtste WORLDwonder, paaskleinkind en dochter van Sander & Shirley. Ze is prachtig! 
Haar komst was voorzien aan het eind van deze maand en zo ook onze tijdelijke terugkomst naar NL. Het liep anders. Gelukkig konden we afgelopen dinsdag in Armidale zowel tickets als een goede plek voor TOY regelen. En zo stonden we afgelopen vrijdag 6 april in alle vroegte op Schiphol. 
Zes weken hebben we nu de tijd om van Lois en de andere kleinkids te genieten, maar ook om onze tijd in New South Wales op de website te zetten...
Today she was born: LOIS, our 8th WORLDwonder, Eastern grandchild and daughter of Sander & Shirley. She as well as our temporarely stay home was foreseen at the end of this month. So: change of plans and happily we could arrange everything in Armidale. Last Friday the 6th of April we landed on Schiphol Airport early in the morning. 
So the next 6 weeks we have time to enjoy LOIS and the other grandchildren, but also to update the website with our experiences in New South Wales...
20-03-2012Een bewogen begin... A moving start...
Australia - Cooma (NSW) (1.620 km)
 

Moe, verkouden, met dichtgeslagen oren en volkomen uit ons bioritme kwamen we aan in Melbourne na een overigens voorspoedige vlucht. Daarna begon een geduldigheidstest, die uitmondde in een toch nog snel weerzien met TOY.
In de dagen erna werden we geconfronteerd met de snel verergerende ziekte van zwager Albert. Op zaterdag 17 maart overleed hij. Het was een moeilijke afweging, maar we besloten niet op en neer te vliegen voor de begrafenis.
De Victoriakilometers zijn op de website te zien in woord en beeld en route.

After a good flight we arrived in Melbourne. Then we had to wait for TOY exactly a week.
During the days hereafter the illness of our brother-in-law rapidly got worse. On saterday the 17th of March he passed away. It was difficult, but we decided not to fly home for the funeral.
Our trip in Victoria is to see on the website in photo's and route.

15-03-2012TOY is out!
Australia, Victoria - Melbourne (0 km)
 

Heerlijk getoerd natuurlijk met die huurauto. Prachtig over de Great Ocean Road en de Eucalyptusbossen in het binnenland, maar er gaat niets boven rijden met onze TOY. Het heeft moeite en gedoe gekost, maar sinds gisteren eind van de middag HEBBEN WE HEM en mogen we de weg op. Vanuit Melbourne rijden we vandaag oostwaarts en gaan we op een camping aan de slag om TOY op orde te brengen. Tot later!


At last: we've got TOY and we are allowed to drive on the Australian roads. Today we travel from Melbourne eastward to organise everything in and on the TOY. Till later!

07-03-2012Down Under! Australia, here we come!
the Netherlands - Utrecht (0 km)
 
Alles is gedaan! Om half elf is de take off voor de vlucht via Singapore naar Melbourne, waar we donderdag 8 maart om een uur of negen (l.t.) in de avond zullen landen. Vrijdag beginnen we aan de klus om TOY ingeklaard te krijgen. Wat zal het heerlijk zijn om hem terug te zien na al die tijd! Over een paar weken hopen we verslag te doen van een en ander. G'Day Mate en tot dan! 

Everything is ready. Today we fly via Singapore to Melbourne, where we 'll arrive the 8th. Friday we 'll start to import our TOY. It will be great to see him back after all that time. In some weeks we hope to update the website with new stories. G'Day Mate and till then. 
31-12-20112012 ahead and an expedition in Australia!
the Netherlands - Utrecht (000000 km)
 

Al onze trouwe websitebezoekers wensen we ook in 2012 vele mooie reiskilometers toe, inspirerende ontmoetingen en een veilige thuiskomst.
Wij verheugen ons op de Australische kilometers die we vanaf maart samen met TOY hopen te gaan afleggen. Tegen die tijd melden we ons hier weer.
Voor nu: een knallende jaarwisseling!

We wish you, dear visitor, a lot of beautiful k's, inspiring encounters and a safe homecoming. We are looking forward to our next expedition through Australia starting in March. Till then.

08-12-2011Sinterklaas eruit, wij erin!
the Netherlands - Utrecht (8.600 km)
 Na twee maanden Italiaanse zon, zee en bergen genieten we nu van eigen huis en warme haard. En jawel, we kunnen het zelf nauwelijks geloven, nu al ronden we de verslaglegging af. Veel zonnig leesplezier in deze donkere, onstuimige en koude dagen.

After two months Italian sun, sea and mountains, we are home! The last part of the trip is on the site. See the :: route and enjoy the :: photo's.
19-11-2011Trekken door voet en voetbal...
Italy - Cefalú, Sicily (5.500 km)
 

In het smalle zuiden van Italië is de omringende zee altijd dichtbij. Dat we veel tijd aan de kust doorbrachten, was bijna onontkoombaar. Zeker ook, omdat de temperaturen daar hoger zijn dan in de bergen van het prachtige binnenland. In tekst, foto's en route van :: italy 2, kun je te weten komen, hoe het was.

The south of Italy is surrounded by sea everywhere. So we spent quite a lot of time on the coast. Not at least while temperatures are higher than in the beautiful mountains.
See for yourself :: italy 2

21-10-2011BusCAmperen in Italië
Italy - Lecce (Puglia) (3000 km)
 

Het zal even wennen zijn voor de trouwe volgers om i.p.v. TOY-op-Expeditie BusCA-op-Vakantie tegen te komen. Vertrouwd en wel zijn wij tweetjes, B&G, natuurlijk. Samen gewoon op een vakantiereis in Italië! Veel kijk- en leesplezier...

 

This time no TOY-on-Expedition, but BusCA-on-Holiday. B&G are there anyway! Enjoy the pictures of beautiful Italy...

01-10-2011Eindelijk! At last!
the Netherlands - Utrecht
 

Door allerlei omstandigheden is er het afgelopen jaar weinig terecht gekomen van exploring the world. Z.O. Azië, Indonesië en Australië zijn uitgesteld tot voorjaar 2012. Maar nu gaan we eerst twee maanden ontspannen op pad in Zuid Italië met BusCA (zie :: de auto). We gaan uitzoeken of we het expeditiegevoel kunnen verruilen voor een vakantiegevoel. En jawel: de terugreis vanuit Mongolië staat op de site en er zijn nieuwe foto's van de kleinkids.

Last year we didn't do much of exploring the world. The expedition to S.E. Asia, Indonesia and Australia is postponed till Spring 2012. But today we'll leave for a relaxed trip of two months with BusCA (see :: vehicle) through South Italy.

03-01-2011a HAPPY NEW exploringYEAR
the Netherlands - Utrecht
 

De ontdekkingreis van een heel nieuw jaar is begonnen! Onze plannen? Ergens op de grens van herfst en winter verschepen we TOY naar Azië. In etappes bereizen we vervolgens Azië, Indonesië en Australië.
Tot onze goeie voornemens behoren: De terugreis vanuit Mongolië op de site zetten en de recente trip door de woestijn van Algerije...

In this brandnew year we plan to update the site with the last part of the Mongolia-trip as well as everyting about the recent trip through the Algerian Sahara. So, wait and see...

04-09-2010Back in town...
Nederland - Utrecht (27.325 km)
 

TOY staat, het Gobi-kampvuurhout nog op het dak, weer thuis op zijn eigen plekkie op de oprit en rust uit. Wij zijn voorlopig even druk met uitpakken en rondjes weerzien.
Natuurlijk houdt dat het afronden van de trip op de website even op. Maar niet al te lang, hopen we...!

 

TOY is back on the drive, doing nothing for the moment. We are busy unpacking and seeing everybody. Of course de rest of the trip will follow on the website... in some time!

24-08-2010Mongolia - Russia
Russia - Siberia - Tomsk (21.060 km)
 Na 2.550 kilometers en vijf overnachtingen in het uitgestrekte en mooie Siberië, zijn we in Tomsk, met internet! De laatste dagen in Mongolië staan in woord en beeld op de site. Met nog zo'n 6.000 km te gaan, is het vanaf morgen " the pedal to the metal". Alleen bij de Golden Ring (Moskou) doen we even rustiger aan.

After 2.550 k's and five nights in beautiful Siberia, we put the last two Mongolian days on the site. (see photos and route). From here it is "the pedal to the metal" for the 6.000 k's home. Only at the Golden Ring (Moscow) we'll slow down.
17-08-2010Wet and Muddy Tires
Mongolia - Ulaanbaatar (18.150 km)
 

TOY's banden kregen veel te verduren: modder, rivieren, scherpe stenen en zelfs asfalt! Zijn conditie leed er zodanig onder, dat we er een extra week U.B. aan over hielden. Alles is weer tiptop.
Morgen gaan we Rusland in en via het Baikalmeer rijden we rechtstreeks naar huis! Wow, en wat is Mongolië een heerlijk land voor off-road-zwervers als wij! Dat was genieten...


We had an extra week in U.B., but tomorrow we'll leave beautiful Mongolia, a real paradise for off-road-lovers as we are! 

26-07-2010Mongolian Altai and Gobi: FANTASTIC!
Mongolia - Ulaanbaatar (15.430 km)
 

Na een ruime week rust & klus in Ulaanbaatar, gaan we verder met de exploring van Mongolië. Het eerste deel staat op de site met veel foto's en heel veel tekst. Tja, dat gebeurt als iets heel indrukwekkend is. En dat was het!

After a long week of rest & work, we leave Ulaanbaatar for further exploring of Mongolia. There are lots of pictures to join us in the first part of Mongolia. It was an impressing trip up till now!

18-07-2010Russia-Altai: a little jewel!
Mongolia - Ulaanbaatar (15.400 km)
 

Hier in U.B., zoals de Mongoolse hoofdstad liefkozend wordt genoemd, hebben we de laatste dag in Kazachstan en de tocht door Rusland/Siberië/Altai Republiek op de website geplaatst. Het Altaigebergte, zowel in Rusland als in Mongolië, heeft ons helemaal gepakt. We zijn nog even hier voor klussen en over een paar dagen volgt de eerste update van Mongolië.

Here in U.B., where we are resting and working, we updated the last day of Kazakhstan as well as our passing through Russia/Siberia/Altai Republic, on the site. In a few days the first part of Mongolia will follow.

26-06-2010Leaving impressing Kazakhstan
Kazakhstan - Semey (Semipalatinsk) (11.140 km)
 

De laatste Kaz'steppekilometers liggen tussen ons en de Russische grens. Het zit er hier op. Het tweede deel van Kazachstan staat op de website en jawel, er zijn ook andere landschappen dan steppen te bewonderen. We hebben volop genoten en hopen dat jullie dat ook een beetje gaan doen.

The Russian border is ahead of us. The second part of Kazakhstan is on the website. Hope you will enjoy the pictures like we enjoyed the beautiful landscapes in the East.

16-06-2010
Kazakhstan - Almaty (ook wel: Alma Ata) (9.290 km)
 

Misschien gaan wij sneller dan jullie kunnen lezen. Wees dus maar blij, dat er geen nieuw dagboekverslag en foto's zijn toegevoegd. Nee, nog even geduld  waarschijnlijk tot we in Rusland  zijn. Morgen verlaten we Almaty (wij liggen vier uur op jullie voor) om eerst oostelijk en daarna noordelijk te reizen. Wij maken het heel goed!

No update today! We are doing great here in Almaty. The second part of Kazakhstan will be updated in Russia, we hope.

11-06-2010Zigzagging the steppes
Kazakhstan - Astana (7.720 km)
 

Drie dagen lang woonden, werkten en wandelden we in Astana. Een bijzondere stad al van zichzelf en voor ons nog meer na dagenlange steppeleegte. Hoewel... er is daar meer te beleven dan je op het eerste gezicht zou denken. Zie daarvoor :: Kazakhstan 1. 
Veel lees- en kijkplezier en (voor zover van toepassing) sterkte met de W.K.spanningen.

Three days we stayed in Astana. It was a huge difference with de emptyness of the steppes, though there is more than you would say. See :: Kazakhstan 1 (lot of pictures and route).

09-06-2010From Donets'k to Kazakstan border...
Kazakhstan - Astana (7.690 km)
 

Deze update komt vanaf een koele hotelkamer in Astana/Kazakstan. De laatste dag in Oekraïne is toegevoegd en de oversteek door Rusland naar de grens met Kazakstan is onder :: Russia 1 te vinden. Vanuit hier en door de afgelopen reiskilometers krimpt NL behoorlijk!
Veel meereisplezier en sterkte met de verkiezingen.

This update comes from an airco-room in Astana/Kazakhstan. Under :: Russia 1 you can see how we travelled from Donets'k (UA) through Russia to the Kazakhstan border.

29-05-2010At the Russian border...
Ukraine - Donets'k (3.400 km)
 Hoe wij van huis hier in het verre oosten van Oekraïne terecht kwamen, is te zien en te lezen onder :: europe 1 en :: ukraine. Dat we in Nederland, Duitsland, Polen en Slowakije ongeveer evenveel kilometers reden als in Oekraïne, zegt genoeg over de grootte van dit land. Het gaat ons goed en we hebben genoten van de trip tot hier. Veel leesplezier...

How we arrived here in the far East of Ukraïne you can see under :: europe 1 and :: ukraïne. For Germany, Poland and Slovakia we drove the same distance as we did here in this country.
19-05-2010Mongolia here we come!
Nederland - Utrecht (0 km)
 

Reizen is: afscheid nemen en optrekken naar een lokkende horizon. Zover is het nu: op naar Duitsland om te beginnen voor een nachtje Innovation Campers en dan stomen we door naar Polen. De overstromingen aldaar zullen we moeten trotseren. Zal vast wel lukken. Tot later...

At last we left for Germany to begin with and then going into Poland. Till later...

10-05-2010Nog heel even....
Nederland - Utrecht (0 km)
 

... en dan gaan we oostwaarts! Eindelijk! Met name het (multiple entry-) visum voor Rusland heeft tijd, moeite en onzekerheden gekost. Maar de autorisatie vanuit Moskou is er en de verwachting is dat we over een ruime week ook het visum binnen zullen hebben. Pfffft... TOY is er in ieder geval helemaal klaar voor. Het plan: in hoog tempo via Duitsland en Polen naar de Oekraïne voor een korte verkenning en vervolgens via Rusland naar Kazakstan. Na een maand rijden we door Rusland naar Mongolië met zijn eindeloze steppen en de Gobi-woestijn. We houden jullie op de hoogte...

Just a little bit of patience and we'll leave for a trip through Russia, Kazakhstan and Mongolia.

21-01-2010Tunesië dec. 2009 - zacht zand!
Nederland - Utrecht
 

Lekker opgewarmd door de zon en het geploeter in de Sahara trotseerden we gemakkelijk de sneeuw in Europa. 
Welke gevechten wij met het zand moesten leveren en hoe we Kerst en de jaarwisseling vierden, is te lezen onder Tunesië 2009.  Uiteraard zijn er foto's en is het gereden track op Google Earth te zien. 

Warmed up by the Saharian sun and the sand-work-out, we easily could stand the snow in Europe.  Pictures show how we did and also you can see our track with Google Earth.   

20-12-2009Weer op weg - Back on track
Italië - Lovere
 

Aanstaande maandag (de 21e) varen we vanaf Genua samen met Sietse&Eva en Harry&Margriet naar Tunesië, waar we, naast zandrijden, de kerstdagen en de jaarwisseling in de Sahara zullen gaan vieren.
Voor de trouwe volgers: de Trans Mediterranean-trip is aangevuld met Syrië en het laatste stukje Turkije. 

Vanaf de besneeuwde bergen in Italië wensen we onze lezers gezellige feestdagen en een avontuurlijk 2010.

We'll be in the Tunesian Sahara to have a sandy Christmass and Newyears Eve.

From Italy we wish all of you a fine Christmass Holiday and a Happy New Year.
(Under Trans Mediterranean you'll find new photo's and route for Turkey and Syria.)

26-10-2009Weer thuis - Back home
Nederland - Utrecht
 

In de vroege ochtend van donderdag 23 oktober 2009 overleed, geheel onverwacht, onze schoonzus Annalies van Breukelen-Kortekaas. Dit bericht bereikte ons in Syrië/Aleppo. We besloten de reis af te breken. In 3,5 dag waren we thuis. Het voelt goed om hier te zijn en het verdriet samen met de familie te delen.

In the morning of the 23th Octobre 2009 we got the message of the sudden death of our sister-in-law Annalies van Breukelen-Kortekaas. We decided to end this trip and to drive home from Syria/Aleppo. In 3,5 days we got home.

16-10-2009Time to move on...
Turkey - Göreme/Kapadokya (6.665 km)
 

Na een week camping (dát was lang geleden!) is Turkije tot hier op de site. Over een paar dagen reizen we naar Syrië. Het was een afwisselende trip en dat is te merken aan de hoeveelheid tekst en foto's. Veel lees- en kijkplezier.

We took some days vacation and did the update of Turkey on the website. It was a trip with various experiences and that shows in a lot of photos. Within some days we will travel to Syria.

08-10-2009Tussendoortje...
Turkije - Van (5.380 km)
 Zo, daar zijn we weer even. We zijn van west naar oost gereden en nu op weg naar Cappadocië (weer westelijk), waar we een paar dagen zullen blijven. Het was erg wennen voor ons om in Europese sferen (wegen, voorzieningen, groen) te blijven. Maar ook hebben we zeer genoten van prachtige gebergten en oude ruïnes. Later volgen foto's en verhalen. Tot dan!

We travelled from west to east and are now on our way back west, where we will stay some days in Cappadocië. We're fine and later we'll update photo's and route. Till then!
27-09-2009Snel Europa toertje - Europe quickly
Turkije - Edirne (2.684 km)
 

Zes dagen, zes landen ... Het verenigde Europa biedt de reiziger veel gemak, zoals snelle grensovergangen en de Euro die overal wordt geaccepteerd. 
Maar vanaf hier begint ons rondje East Mediterranean pas echt, om te beginnen: Turkije. Tot later...

Six days, six countries ... United Europe makes travelling very comfortable: quick bordercrossings and everywhere using the Euro. From here we'll start our East Mediterranean trip: to begin with Turkey. Till later...

19-09-2009East Mediterrenean van start...
Nederland - Utrecht (0 km)
 

We zijn op weg! Voor de komende drie maanden is TOY weer ons verblijf. Onze ontdekkingstocht voert ons door Turkije, Syrië en Jordanië. Zo vaak als mogelijk zullen we verslag doen van ons wel en wee. De foto's van de kleinkinderen zijn weer helemaal up-to-date. Tot later!

We are on our way! The next three months we are exploring Turkey, Syria and Jordan. As often as we have the opportunity we will let you know here on the website how we are doing. Till then!

05-05-2009Tunesië mrt 2009: hard zand!
Nederland - Utrecht (3.980 km)
 

U kunt weer meeleven met een (deze keer: hárd-) zandexpeditie in Tunesië. 
In het najaar staat er een langere trip (Midden-Oosten) op het programma. Voor die tijd zijn we gelukkig nog wel enkele weekends in Afrikasfeer (bij Innovation Campers en tijdens het Afrikafestival in Hertme).

Everything about the last Tunisia-trip is on the site. It was very peculiar to drive over hard sand! Somewhere in autumn this year we'll leave for an expedition to the Middle East.

06-03-2009Even bijpraten... / Little update...
Nederland - Utrecht (o km)
 

De voorbereidingen voor de jaarlijkse Tunesië-expeditie zijn afgerond. Woensdag de 25e maart vertrekken we met de "mannen van Marinus" zuidwaarts voor een weekje in de duinen.

Omdat kleinkinderen aldoor veranderen en groter groeien zijn er weer nieuwe foto's geplaatst. Zie :: B&G :: onze kleinkinderen.

Wednesday the 25th of March we leave for our annual sand-dune-expedition in Tunisia. And you can find new photo's of our grandchildren. See :: B&G :: onze kleinkinderen.

20-01-2009Een nieuw mensje....
Nederland - Utrecht
 

We zijn blij en gelukkig met de geboorte van ons zesde kleinkind, onze vijfde kleindochter   ZOË JENNY FIEN.
Op 18 januari 2009 kwam ze ter wereld. Ze is 47 cm lang, weegt een kleine 7 pond en ze slaapt als een klein osje. Helaas was er een keizersnee nodig om haar deze wereld in te krijgen. Samen met haar mama Sharon moet ze nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. En papa Dolf wijkt niet van hun zijde! (voor foto's zie :: onze kleinkinderen).

We are so happy: on January the 18th was born       ZOË JENNY FIEN, 
our 6th grandchild. Zoë and her mum will stay in hospital some days. And dad Dolf stays next to them all the time!

31-12-2008Warm en wel thuis!
Nederland - Utrecht (17.200 km)
 

Buiten vriest het, maar binnen is het lekker warm. We zijn tevreden terug gekeerd van een heerlijke TransSahara-expeditie. Het laatste deel van de trip staat beschreven onder Morocco en natuurlijk zijn er ook weer heel veel foto's en een routekaartje te bekijken.
Voor nu wensen we jullie een gezellige jaarwisseling toe en een gezond, gelukkig en een fantastisch NIEUW-exploring-JAAR 2009.

Outside it is freezing, but in our house it is nice and warm. Under Morocco you can find a lot of photo's of the last part of this TransSahara-expedition as well as the route we drove.
For now we wish all of you a happy and great NEW-exploring-YEAR 2009. 

12-12-2008Leven zonder zand...
Morocco - Marrakech (13.650 km)
 

Hoewel Marrakech van oorsprong een woestijnstadje is, voelt het alsof de Sahara alweer ver achter ons ligt. TOY ziet er nog erg woestijnerig uit, maar wij zijn weer helemaal zandvrij en de banden zijn terug op asfaltdruk. Hoe het de expeditie verging na Bamako is te zien en te lezen onder Mauretanië. Vanuit Spanje laten we weten, hoe het in Marokko was.

Pictures and route of the expedition in Mauritania are on the website. In Spain we will update the Morocco-part of this trip.

27-11-2008Vanaf hier: noordwaarts!
Mauritania - Nouakchott (10.770 km)
 

Heel even zijn we neergestreken in de hoofdstad van Mauretanië na een bijzondere woestijndoorsteek. Het zand ligt achter ons en het asfalt voor ons! Tja...
Het gaat geweldig met ons allevier en we leven mee met jullie koukleumers in NL. Morgen bezoeken we het N.P. le Banc d'Arguin en dan op naar Marokko, vanwaar we weer foto's, het reisverhaal en route op de site gaan zetten. Tot dan!

The sand is behind us and tarroads ahead of us... From here we are heading north and from Morrocco pictures and route will follow. Till then!

14-11-2008Mande-luxe en rust!
Mali - Bamako (8.748 km)
 

Na vier dagen in dit heerlijke hotel zijn we er weer helemaal klaar voor: de laatste woestijnetappe in Mauretanië ligt voor ons. Morgen vertrekken we dus.
Hoe het allemaal gegaan is in Mali tot hier is samengevat in een bericht vanuit Bamako en er zijn weer heel veel foto's te zien. Veel meereisplezier en tot later.

After four hoteldays we are more then ready to enter the desert of Mauretania. There are a lot of photo's of our trip in Mali up-till-now.  

31-10-2008Hoe Trans kan Sahara zijn...
Mali - Tombouctou (8.118 km)
 Algerije zit erop, Mali is begonnen. In de hitte, maar mét live gitaarmuziek, berichten we vanaf het overdekte terras van camping La Paix (ex Sahara Passion) over het verdere verloop van deze expeditie. En gelukkig houden de geiten zich op dit uur van de dag een beetje rustig!

We left Algeria and entered Mali. It is hot here in Tombouctou, but we updated our experiences from camping La Paix anyhow!
22-10-2008Bijna Mali ...
Algerije - Tit (west of In-Salah) (6.117 km)
 

Over een dag of vier verlaten we Algerije om Mali binnen te gaan. De internet verbinding is hier te traag om te updaten. Dat hopen we in Timboektoe te doen en zeker zal dat (nog weer later) in Bamako gaan lukken. Geduld dus nog even! Met ons gaat alles goed en we beleven een fantastische woestijntrip.

In a day or four we leave Algeria to enter Mali. We hope to find a better connection in Timbouctou or in Bamako for a further update. So be patient! We are doing great and the trip is fantastic.

13-10-2008Rust in de Sahara
Algeria - Tamanrasset (4.720 km)
 

Na twee weken zand, rotsen en meer moois, trekken we morgen verder voor het tweede woestijndeel in Algerije. Het gaat heel goed met ons en de Toyotaas. De internetverbinding is wat minder. Het ziet er gelukkig naar uit, dat we het een en ander geplaatst gaan krijgen.  Dan kunnen jullie zien en lezen, dat de woestijn voor ons nog steeds betoverend is.
Tomorrow we leave Tamanrasset for the following desertpart in Algeria. Everthing is going well and the Sahara is still fantastic.

26-09-2008Trans Sahara 2008
Nederland - Utrecht (0 km)
 TOY staat te trappelen van ongeduld. Hij wil het zand in en wij niet minder! 
Vandaag vertrekken we naar Genua, waar we Sarah en Piet-Hein treffen.
Zondag arriveren we met de ferry in Tunis en op woensdag 1 oktober gaan we Algerije binnen. 

TOY wants to be in the sand just like the two of us! Today we leave for Genova, where we´ll meet with our travelfriends, Sarah and Piet-Hein. Wednesday, the 1st of October we´ll enter into Algeria.
02-08-2008Marokko okt/nov 2007
Nederland - Utrecht
 We zijn bekomen van de geboorte van Olivia èn het nieuws, dat Dolf&Sharon in januari 2009 een baby verwachten!!! 
Dus is het weer tijd om met reizen aan de slag te gaan. De lang aangekondigde verslaglegging van onze trip in oostelijk Marokko is eindelijk een feit. Daarnaast zijn we doende met de voorbereidingen voor een Trans-Sahara-expeditie van drie maanden eind dit jaar.
Voor nu: Veel meereisplezier.

At last! The update of our Morrocan trip last year (nov/dec 2007) is on the site. At this moment we are preparing a Trans-Sahara-expedition during the last three months of this year.
19-11-2007Afgekoeld terug in de Domstad.
Nederland - Utrecht
 Na twee maanden en een kleine 11.000 kilometer staat TOY weer op zijn eigen oprit. En zo gaat dat: zit je 's morgens nog lekker in het zonnetje op een Nederlandse overwinterings-camping aan de zuidkust van Spanje, slaap je 's avonds in de vrieskou van Frankrijk. En hier in Utrecht is het ook niet bepaald warm. We zijn dus weer helemaal thuis: de kachel snort en de wasmachine draait. Maar ... we werken ook aan de update van Marokko!
After two months and almost 11.000 km we are home again. It was a big change from the sun in the south of Spain to the freezing temperatures up north. But also: we are working on the Morrocco-update!

12-11-2007Terug, waar Marokko begon ...
Spanje - Tarifa (2.740 km)
 Vanavond zijn we weer aangekomen op het meest zuidelijke puntje van het Europese vasteland.
De uitgestrekte savannen en beetjes Sahara in het oosten van Marokko hebben diepe indruk op ons gemaakt.
En nu verder noordwaarts de kou en regen in. We komen er aan, maar haasten ons dus niet!
 
The vast plains and Saharian borderareas in the east of Morocco did impress us. And now we are goiing back home where rain and coldness are waiting for us. So, we are not really in a hurry!
03-11-2007Zwerftochten door lege ruimtes ...
Marokko - Figuig (1.375 km)
 Zojuist zijn we aangekomen in Figuig, en jawel met internet, in een oostelijk uithoekje aan de grens met Algerije.
We hebben de afgelopen dagen gekronkeld over modderige bergweggetjes, ons verloren over uitgestrekte steppen en gehobbeld over rotsige paden in een versleten gebergte... 
Met ons gaat het dus heel goed, zeker als we hier ook nog een douche vinden en ons kunnen bevoorraden.  
 
The last days we drove around in the fantastic scenery of mountains and plains of Eastern Morocco. Greetings from Figuig.
27-10-2007Alsnog in Marokko!!!
Marokko - Chefchaouen (100 km)
 Het kan verkeren! Afgelopen maandag lieten Sarah en PietHein ons weten dat ze met hun gerepareerde Mitsubishi weer graag bij ons wilden aanhaken. Geweldig natuurlijk om samen alsnog naar Marokko te gaan!
Helaas! Voor de tweede keer zijn ze onderweg naar huis dit keer door familiale omstandigheden.
En zo kan het gebeuren dat we nu met ons tweetjes toch de oversteek gemaakt hebben voor een trip in Oost Marokko.
Tot later....
 
After some delay we are now really in Morocco for a trip in the Eastern parts of the country. We let you know how it was.
10-10-2007Expedities en Techniek
Spanje - Calella de Palafrugelll
 Al na twee dagen moest team 2 (Marinus en Hans) zwaar teleurgesteld terug naar huis. Hun toy 100 liet hen ernstig in de steek. Lees er alles over in de update (Tunesië-reizen 2007-2, reisverslag, foto's, route).
 
Technische problemen gooide ook roet in de Marokkoreis nog voor die van start was gegaan. In Noord-Spanje kwam er een scheur in de cilinderkop van de Mitsubishi van Sarah & Piet-Hein. Ook zij zijn inmiddels in het koude Nederland. 

En wij? Wij genieten van mooie Spaanse temperaturen en gaan morgen de Spaanse binnenlanden verkennen.  

See the update Tunesië-reizen, 2007-2.
Instead of going to Morocco, we are exploring the inlands of Spain. 

21-09-2007Afrika 2006 afgerond en OP WEG!!!
Nederland - Utrecht (0 km)
 Het heeft lang geduurd, maar de verslaglegging van Afrika 2006 is klaar! De verhalen van Mali, Algerije, Tunesië en Europa en de laatste foto's staan op de website. Het rondje Afrika is nu echt afgerond. Veel leesplezier.
Vandaag vertrekken we voor de expedities in Tunesië en Marokko, zoals eerder hier gemeld. Wij hebben er zin in en de zandteams (Tunesië) ook. 

The last stories (Mali, Algeria, Tunisia) and the last photos of Africa 2006 are now on the website. At last. Today we'll leave for trips in the Sahara in Tunisia and Morocco.
15-07-2007Plannen ...
Nederland - Utrecht
 Jawel hoor, er liggen weer reisplannen klaar!
In de laatste week van september organiseren we de tweede tocht van dit jaar in de duinen van Tunesië met vier auto's. Knabbel & Babbel zijn ook weer van de partij, want ze willen wel eens weten hoe het voelt om gevorderd zandrijder te zijn. We zijn benieuwd! 

Aansluitend gaan we met Sarah & Piet-Hein en hun Mitsubishi een woestijntocht in Oost-Marokko maken van een week of zes. We hebben er zin in! 

Our next drive through the sanddunes of Tunisia is scheduled in the last week of September. From there we go right away to East-Morocco for desertexploring.
15-03-2007Tunesië-expeditie 2007
Nederland - Utrecht
 In 12 dagen en 4250 kilometer waren we uit en thuis op expeditie in de Tunesische Sahara. Drie teams van gretige zanddebutanten probeerden zich de techniek van klimmen en afdalen in de duinen eigen te maken. Of dat lukte is te zien en te lezen onder :: reizen :: Tunesië reizen :: 2007, reisverslag, foto's en route. Het was kort en krachtig, vermakelijk, enerverend, soms slopend, maar steeds weer kicken!
Veel plezier...

In 12 days and 4250 k's we made an exciting expedition in the Tunesian Sahara. Sanddebutants tried to master the dunes and if they succeeded you can see at the pictures under :: exploring :: Tunesië reizen :: 2007 :: foto's and route.
Enjoy...
25-02-2007Algerije als beeldverhaal
Nederland - Utrecht
 Nog juist voordat we aanstaande woensdag naar Tunesië vertrekken voor een woestijntocht met drie teams van zanddebutanten, zijn de foto's van Algerije (Afrika 2006) in twee delen geplaatst. Na het bekijken ervan zul je vast wel begrijpen waarom we zo vaak naar de woestijn van Noord-Afrika gaan!!!  
Geniet van de Sahara in beeld zoals wij dat in het echt zullen gaan doen. 
 
Just before our trip through the desert of Tunisia, you can enjoy the pictures in two parts of our Algerian explorations (Africa 2006). Now you know why we go there over and over again ...
02-11-2006Mali 1: foto's en route
Nederland - Utrecht
 Eindelijk hebben we hier thuis 'n begin gemaakt met de verslaglegging van het laatste stuk van de expeditie Afrika 2006.

Onder :: Mali 1 zijn de foto's geplaatst en de route is te bekijken op het kaartje (:: route). Onder :: reisverslag is de trip door Mali in een hele korte samenvatting beschreven. Het dagboekverslag vordert traag, maar wordt vervolgd!
Veel kijkplezier ...

Under :: Mali 1 (Africa 2006) you can find the photos of the first part or our trip through Mali. The route you'll find under :: route as well as a short discription under :: reisverslag.
Enjoy ...

03-10-2006 een maand later ... a month later
Nederland - Utrecht
 Zowel in het gastenboek van de website als thuis, door telefoontjes, bezoek, brieven, bloemen en emails, lieten heel velen weten hoezeer men met ons meeleeft en deelt in het verdriet over het overlijden van onze schoonzoon Frank.
Het deed en doet ons zó goed!
 
Bedankt ...
 
 
For all the support after the death of Frank, our son-in-law, in the guestbook on the website as well as at home, we thank you ...
05-09-2006Frank 10-08-1969 - 02-09-2006
Nederland - Utrecht
 we zijn ontsteld en voelen ons verslagen
 
 onze schoonzoon Frank
 man van Jovita
 papa van Mirre, Iza en Yara
 
kwam 2 september jl. om het leven bij een ernstig auto-ongeluk
 
we are shocked and so very sad
 our son-in-law Frank
 Jovita's husband
 daddy of Mirre, Iza and Yara
died 2 september in a car-accident
.........................................................
zie/see: B&G :: onze kinderen
01-09-2006Thuis!... / Home!...
Nederland - Utrecht (22.654 km)
 Uren te laat vertrok de veerboot maandag de 28e vanuit Tunis en verdween Afrika in de donkere nacht. Dinsdagavond reden we om half tien de eerste natte Europese kilometers. Na een tussenstop voorbij de Gotthardpas en in Zeeland, zijn we terug in Utrecht, waar we op 16 december 2004 van start gingen. De eerste knuffels zijn gewisseld en we verheugen ons op de rest. We gaan aan de slag om zowel ons leven hier als de website te updaten.
Tot later... 
Back in Utrecht, where we started our Africa expedition(s) in december 2004. Happy to meet our famliy and friends. Back to work in updating our lives at home as well as the website.
Till later...
27-08-2006Rondje Afrika afgerond!
Tunesië - Tunis (21.358 km)
 Nou ja... bijna dan! Morgen rijden, op weg naar de veerboot, de allerlaatste kilometers op het Afrikaanse continent. Na de update uit Tamanrasset trokken we oostwaarts door eindeloze zandvlakten, duinen en schitterende rotsformaties naar Djanet en reden we naar het noorden over vele kilomters asfalt. Na het afscheid van onze Toeareggids kwamen we in Tunesië weer op bekend terrein. Hier in Tunis genieten we nog even van een heerlijke 30 graden met zeewindje en wat bewolking. Een verademing na al die maanden met temperaturen tussen de 40 en 50 graden. We zijn klaar voor Nederland en de regen! Vanuit Utrecht laten we weer van ons horen. Tot dan ...   Today we are preparing for the rainy weather in the Netherlands. Tomorrow we'll drive our last meters to the ferry and then the Africa-expedition will come to an end. From Utrecht we will report about Burkina Faso, Mali, Algeria and Tunisia as soon as possible. Till then...
16-08-2006Vanuit het Toearegcentrum...
Algerije - Tamanrasset (17.907 km)
 Vanuit Timboektoe trokken we oost- en noordwaarts over legendarische transsahara-routes en sinds enkele dagen zijn we in Tamanrasset, het  centrum van de Toearegs. Gerard is een hardnekkige diarree te boven gekomen, de boodschappen zijn gedaan en onder algemeen is te zien hoe we gereden zijn ... Kortom, we zijn weer helemaal klaar voor het volgende deel. Wie weet kunnen we nog vanuit Tunesië berichten, hoe de allerlaatste Sahara-etappe is verlopen. Inshallah ...

From the very heart of Tuareg-country we can tell we had a great journey over famous trans-sahara routes: Now we are ready for the last part of this African adventure.
02-08-2006Klaar voor de Sahara!
Mali - Timboektoe (15.903 km)
 Vanuit Bamako hebben we een schitterende tocht gemaakt langs de beroemde steden Djenné en Mopti in de Nigerdelta. Daarna dwaalden we door de prachtige Dogonvallei. Verder noord-oostelijk staken we de Niger over om uiteindelijk Timboektoe te bereiken. We hebben onze (verplichte) gids voor de komende weken ontmoet en morgen gaan we op pad de Sahara in. Misschien kunnen we in Tamanrasset in Algerije nog een keer het internet op. Tot dan...

We reached Tombouctou much easier than the former explorers... Tomorrow we will leave for the real thing: crossing the Sahara!
25-07-2006We gaan ... mét visum!!!
Mali - Bamako (14.460 km)
 Het is gelukt! Als we de stad verlaten, gaan we bij DHL langs en dan vertrekken we mét Algerijnse visum richting Sahara. Javanosi was hier zaterdag al en we hebben een paar ontspannen dagen achter de rug in het Mandé Hotel en nu zijn we helemaal klaar voor de rest van Mali en Algerije. Voor de trouwe bezoeker is nu ook te lezen en te zien hoe het was in Burkina Faso. 

You can see how Burkina Faso was. We have our Algerian Visa and leave today for the Sahara in Mali and Algeria.

22-07-2006Het visum komt eraan!
Mali - (nog steeds) Bamako (14.460 km)
 Inderdaad, we hebben bericht gekregen dat onze paspoorten onderweg zijn naar hier. Heerlijk! Al wachtend, hebben we niet stilgezeten. Onze avonturen in Niger staan in geuren, nou ja, in kleuren op de site. Het ziet ernaar uit, dat we dinsdag op weg gaan richting Timboektoe (via Mopti, Djenné en de Dogonvallei). Voor die tijd melden we ons vast nog wel een keer. Voor nu: veel meereisplezier...

Our Algeria-visa are on their way to Bamako! So, we are happy, that we will soon leave and travel direction Timbouctou. For now, you can see the photos and route in  Niger. Till soon...
20-07-2006Visumvakantie ...
Mali - Bamako (14.460 km)
 Na een paar mooie rondritten vanuit Bamako zijn we weer in de Malinese hoofdstad terug. In afwachting van (nieuws over) onze paspoorten en Franse vrienden, vermaken we ons in een leuk hotel met wasjes, laptops, internet en zwembad... Zodoende staat ons woestijnverhaal van Tsjaad nu op de website en werken we verder aan het vervolg. We laten snel weer van ons horen. 
 
Back in Bamako, we are awaiting news about the Algerian visa and working on the website. So now the trip through Chad is on the site.
15-07-2006Kort laatste nieuws!!!
Mali - Bamako (13.810 km)
 Tja, daar zit je dan op de Algerijnse ambassade: Nee meneer en mevrouw, voor een visum moet je in  Nederland zijn! Verweer, dat men in Niamey naar hier had verwezen, hielp niet. Kortom: aan de slag maar weer. Met vereende krachten (Jovita, Dolf, DHL en het visumburo), zal de verkrijging van dit visum hopelijk op tijd gaan lukken.
Mogelijk kunnen we later in de week de site updaten met de trip ná Kameroen. Nu gaan we Mali verder verkennen.

These days we were busy getting our visa for Algeria. Later this week we hope to find the opportunity to update the website.
11-07-2006Alles over Kameroen ...
Burkina Faso - Ouagadougou (12.862 km)
 Hoe onze reis door Kameroen verliep, is  te lezen en te zien op de website. Op de routekaart onder :: algemeen, is onze huidige positie ook weer in beeld gebracht.
Hier, in de hoofdstad van Burkina hebben we weer een enkele heerlijke klusdagen achter de rug. Vanaf hier is het een paar dagen reizen naar Bamako/Mali. Ongetwijfeld horen jullie dan weer verder van ons.

How we travelled in Cameroon, you can see, as well as our position on this moment. From here it will take some days to arrive in Bamako/Mali. There we will meet Javanosi to travel together through Mali and Algeria.
08-07-2006Gabon op de site...
Niger - Niamey (12.325 km)
 Zowel de website als wij vorderen. Onder Africa 2006 :: algemeen :: route, is te zien, waar wij op dit moment zitten. Niet lang meer overigens, want straks stappen we weer in TOY en rijden we door Burkina Faso naar Bamako in Mali. Daar gaan we het visum voor Algerije aanvragen, schokdempers monteren, zuidwest Mali verkennen en onze Franse vrienden ontmoeten. Het gaat dus goed met ons. Vanuit Bamako laten we weer van ons horen. Tot daar...

Our trip in Gabon is on the site. Under Africa 2006 :: algemeen :: route, you can see where we are at the moment. But not for long, because today we will leave to drive to Bamako/Mali passing Burkina Faso.
06-07-2006Weer een visum dat dwars ligt!
Niger - Niamey (12.297 km)
 Vanuit de regenwouden van Centraal Afrika zijn we via Sahel en fantastische Sahara-zand-dagen hier in Niamey aangekomen. Helaas is vandaag gebleken, dat we het visum voor Algerije in Bamako/Mali moeten halen. We gaan dus zo snel mogelijk die kant op. Onze ontspan- en wasdagen moeten nog even worden uitgesteld tot daar. Ook op de update van de site moet nog even gewacht worden. Morgen dus: visum van Mali, boodschappen, (nog even) internetten, tanken en hoppa ...
 
Today it got clear that we cannot get our visum for Algeria here. We have to go to Bamako/Mali. So the update of the site will have to wait till there.

27-06-2006Oranje eruit, maar wij gaan door ...
Cameroon - Yaoundé ( 8.542 km)
 De updates volgen net zo snel als wij reizen. Gelukkig kunnen we onszelf nog bijhouden. Onze reis door Congo (dagboek, foto's, routekaart) staat er dus op.
Morgen starten we TOY voor de tocht naar het hoge noorden van Kameroen. Daarna gaan we om het Tsjaad-meer heen naar Niger (vandaag onze visa gekregen).
Zodra we internetmogelijkheden vinden, laten we weer van ons horen. Tot dan.
 
Our trip through Congo is on the site. Tomorrow we'll leave for the extreme north of Cameroon. From there we'll surround Lake Chad and enter Niger (got our visa today). Till later.
22-06-2006Het is toch nog gelukt!!!
Gabon - Libreville ( 7.723 km)
 Gelukkig werd Nederland-Argentinië hier niet uitgezonden. Daardoor hadden wij genoeg tijd om de uptdate af te ronden. Bijna tenminste, want op Congo moeten jullie nog wachten. Onze (niet al te lange) tocht door de D.R.C. en Cabinda/Angola staan wel op de site. Natuurlijk zijn ook de foto's en het routekaartje van beide landen te zien. Veel meereisplezier.
 
The update (diary, photos, routemap) of the trip through the D.R.C. and Cabinda is on the site. We are ready again to leave Libreville.
21-06-2006We stomen door ...
Gabon - Libreville ( 7.712 km)
 Het ene land na het andere laten we achter ons en we zijn alweer op het noordelijk halfrond aangeland. Hier, in de hoofdstad van Gabon, zijn we weer even in de civilisatie met douche-, was- en internetgelegenheden. Of het lukt om de expeditie vanaf Angola op de site te zetten, weten wij, en jullie, morgen. 
Daarna rijden we verder noordwaarts, want de visa voor Kameroen en Tsjaad hebben we op zak. Tot gauw.
 
A nos amis francais: Aucune probème sur la route de Pointe-Noire à Libreville. Pneus et suspensions nouveaux: Fantastique! Demain on quitte pour le Cameroun.
 
We enjoyed our trip from Pointe Noire to Libreville. With the visa for Cameroon and Chad in the pocket we´ll go on heading north tomorrow.

16-06-2006Angola, echt Afrika
Congo - Pointe-Noire ( 6.767 km)
 Een indrukwekkende fase van onze terugreis is op de website geplaatst. We hebben genoten in Angola, dat zich lijkt te herstellen na vele jaren van oorlog.

Na een paar poets-, was- en werkdagen in Pointe-Noire zijn we helemaal klaar voor de exploring van Congo. We gaan daarbij richting Gabon. Later doen we verslag van onze ervaringen in de D.R.C. en Cabinda.

Veel meereisplezier.
 
Our trip through Angola is on the site. Tomorrow we will leave Pointe-Noire direction Gabon. Enjoy the pictures.
06-06-2006Zuid-Afrika en Namibie compleet
Angola - Luanda ( 5.493 km)
 Bij Zuid-Afrika zijn nu ook de foto´s en het routekaartje geplaatst. Het verslag van de reis door Namibie (incl het verhaal over het Angolavisum) staat er samen met foto´s en route-info.
Wij hebben ondertussen al een paar dagen in Luanda achter de rug. De rit hier naartoe door het Iona NP was ruig, maar fantastisch. De wegen vallen ons erg mee. Vandaag trekken we verder na het ophalen van het visum voor Gabon.
 
Story, photos and route-info of South-Africa and Namibia are on the site. We had a great journey in Angola through the Iona NP and leave Luanda today to go North.


27-05-2006YES! HET ANGOLA VISUM IS BINNEN!
Namibie - Rundu (3.308 km)
 

Eindelijk is het gelukt hier in Rundu! En nog vlot ook. Vandaag vertrekken we naar Ruancana, waar we maandag de grens met Angola over zullen gaan. Het avontuur gaat nu echt beginnen en we zijn er helemaal aan toe!
De tekst van Zuid-Afrika staat op de site. Voor de foto's en route-info is de verbinding te traag. Ze volgen zo spoedig mogelijk.
 
Here in Rundu we got the visa for Angola, at last (30 days, single entry)! And quite easy within 24 hours. Monday we will cross the border with Angola at Ruancana. We are so happy to go!

22-05-2006Angola dichterbij ??!!
Namibie - Windhoek (2.500 km)
 De eerste 2.500 kilometers zitten erop. Hier in Windhoek krijgen we het gevoel, dat er eindelijk schot in het Angola-visum gaat komen. Ons hele Afrikaanse netwerk is ermee bezig. En dat helpt.
De medewerking van de Nederlandse Ambassade was geweldig. Jammer, dat ze gaan sluiten eind juni. Maarrr ... het visum voor de DRC is alvast binnen!
Het wintert hier en dat betekent een zonnige frisheid van 10 tot 15 graden. Terwijl sommige mensen binnenshuis met handschoenen lopen, stappen de Himba-dames hier in de stad gewoon bloot rond! 
 
After the 2.500 k's we arrived in Windhoek and we are making progress in obtaining the Angolan visa.
18-05-2006Herenigd
Zuid-Afrika - George (??? km)
 We hadden een goeie vlucht en dinsdagmorgen kwamen we in redelijke conditie aan in Kaapstad. TOY werd schoongesopt, toen we hem terug zagen. Na een dag klussen (andere schokdempers en accus) en inruimen, waren we weer helemaal gewend aan elkaar. Morgen gaan we richting Windhoek in Namibie in een poging een stap verder te komen mbt het visum voor Angola.
... wordt vervolgd!
We had a good flight and we were happy to see our TOY back. Tomorrow we go to Windhoek in Namibia to try to make a move in getting the visum for Angola.
.... to be continued!

15-05-2006Africa 2006 gaat van start!
Nederland - Utrecht
 De tassen zijn gepakt, het huis is op orde, het afscheid voorbij ....
Over een half uur komt Ada ons ophalen. Vanaf Schiphol vliegen we via Londen naar Kaapstad, waar we morgenochtend om 8 uur aankomen. Na een dag of vijf Zuid-Afrika vertrekken we naar Namibië/Windhoek. Het begin van de rest van ons avontuur gaat afhangen van de snelheid waarmee we het visum voor Angola krijgen. Wordt vervolgd..... 
We are ready to  start the Africa 20006 expedition. Tomorrow morning we will arrive in Capetown. Very important: we don't have the Angolavisum yet! Will be continued.....

27-04-2006Africa 2005 - afgerond!
Nederland - Utrecht
 Met de plaatsing van Zuid-Afrika en Lesotho is dan echt het laatste traject afgelegd van "Africa 2005". Het was voor ons een fantastische ervaring! We genoten ook van het meeleven en steun van velen. Bedankt daarvoor.
En dan staan we alweer op de drempel van ons volgende avontuur:""Africa 2006". De voorbereidingen zijn in volle gang. Zo hebben onze pogingen om het Angolavisum te krijgen al veel tijd, energie en frustratie gekost. Hoe dat gaat aflopen, is binnen niet al te lange tijd op de website te lezen. 
With South-Africa and Lesotho our trip "Africa 2005" is really finished. Now we are preparing the next stage: "Africa 2006". From half May we'll drive from Cape Town home along the westside of the continent.
21-03-2006LENTE-update
Nederland - Utrecht
 Dat de afleiding thuis veel groter is dan onderweg, mag duidelijk zijn. Maar het is toch weer gelukt. Het tweede traject door Botswana is dan eindelijk in woord, beeld en tracks te volgen.
Daarnaast is het prille begin van het volgende deel van de Afrika-reis op de website geplaatst (zie: reizen :: Africa 2006). Daar kan bekeken worden, wat we gaan doen nadat we 15 mei naar Kaapstad zijn gevlogen.
 
The second part of Botswana is on the website. Besides that, you can have a look (see: exploring :: Africa 2006) what our plans are, after flying back to Capetown. From half May 2006 we’ll drive up North along the westroute.
18-02-2006JOEY GERARD MYRON
Nederland - Utrecht
 Wij zijn trots en blij met de geboorte van onze kleinzoon JOEY. Afgelopen zondag 12 februari kwam hij ter wereld. Joey en Eva maken het goed en Papa Bas begint een beetje te wennen aan het vaderschap.
Voor foto's zie: B&G :: onze (klein)kinderen. 
 
We are proud and happy to announce the birth of our grandson JOEY. He came into our world last Sunday the 12th of February. His Mum Eva and Joey are fine and Daddy Bas is busy adapting to fatherhood.
Photos of the newborn see: B&G :: onze (klein)kinderen.
03-02-2006Namibië, deel 2
Nederland - Utrecht
 Eindelijk! Foto's en dagboek van onze belevenissen in zuidelijk Namibië staan op de site.
We zijn inmiddels geacclimatiseerd en werken tussen de bedrijven door aan de volgende updates (Botswana 2 en Zuid Afrika, incl. Lesotho).
Veel lees- en kijkplezier.
 
Under Namibia 2 you can see the photos of southern Namibia.
31-12-2005HAPPY NEW YEAR !!!
Nederland - Utrecht
 Op de grens van 2005 en 2006 kijken we terug op een fantastische Afrika-reis. De eerste goede voornemens voor het nieuwe jaar zijn al gemaakt. Het plan is om de site zo snel mogelijk compleet te maken.
Voor nu: een knallende jaarwisseling... !
 
Coming from 2005 and going into 2006, we are looking back on a fantastic exploring African adventure. We'll start 2006 with a soon-to-come update of the site (Namibia 2, Botswana and South Africa).
For now: have a beautiful start of a New Year.
15-12-2005Weer thuis ... Back home again!
Nederland - Utrecht (49.950 km)
 Afrika 2005, de expeditie die een jaar duurde, ligt achter ons. We zijn terug in Utrecht en volgens ons knipoogde de Dom ons blij tegemoet.
De vlucht was rustig, in Heathrow raakten we geen bagage kwijt en op Schiphol stonden hele blije kleine meisjes te zwaaien. Het was een lange dag van weerzien, verassingen, kaarten, brieven, telefoontjes, bloemen, kadootjes ...
15 December 2005 werd omgetoverd tot een Afrikaans warme dag.

Wij gaan acclimatiseren, meer mensen zien, verjaardagen vieren en nog veel meer.
En natuurlijk, de verslaggeving van de reis gaat nog even door. Zeer binnenkort is Namibië 2 klaar en de rest volgt later.
Tot dan ...
07-12-2005Noord Namibië: Himba's en lege ruimten
Zuid Afrika - Kaapstad (49.583 km)
 Vanaf onze laatste etappeplaats is weer een traject van onze Afrika-expeditie op de website geplaatst. Voor ons mag dan het einde van de trip erg dichtbij zijn, de bezoeker kan nog uitzien naar naar het zuidelijke deel van Namibië, Botswana 2 en Zuid Afrika (en Lesotho). Namibië was in veel opzichten zodanig groots, dat we beeld en verhaal in tweeën gedeeld hebben.

TOY is leeggehaald en grondig schoongemaakt en hij krijgt een mooi logeeradres tot mei 2006. Wij pakken langzamerhand onze tassen met warme spullen. Want koud is het in Nederland. Hoewel ... het weerzien met iedereen zal zeker heel warm zijn.
16-11-2005Tussendoor-update..
Botswana - Francistown (45.530 km)
 Na twee frusterende pogingen, zijn we alsnog in een goed werkend internetcafe aangeland. De update van Namibie laat nog even op zich wachten. Bovendien zijn we alweer bezig met het laatste traject van Botswana. Een dezer dagen duiken we Zuid Afrika in en maken er een (vlotte) rondtour. Tot slot gaan we in Kaapstad TOY klaar maken voor een langdurige scheiding, zo ook onszelf en zullen we hopelijk gelegenheid vinden om de site bij te werken. Warme groeten en tot later..
03-11-2005 Zes noordelijke Botswana-dagen...
Namibië - Keetmanshoop (43.164 km)
 Helemaal in de greep van Namibië, waar we nu alweer een maand en ruim 5000 kilometer rondzwerven, komt het er dan nu eindelijk van onze belevenissen in het noorden van Botswana op de site te zetten.
Vergeet vooral niet bij "route" te kijken, waar een hippo- en leeuwenkoning-in-actie kunnen worden gedownload.
Hier in Keetmanshoop hebben we het "reg goe" met een zwembad, airco, jacuzzi en een restaurant. Overmorgen echter zoeken we de Afrikaanse binnenlanden weer op en trekken naar de Kalahari in Botswana.
25-10-2005Laatste nieuwtjes ...
Namibie - Swakopmund (41.500 km)
 TOY heeft 6 (ZES) nieuwe banden en krijgt ook nog een nieuwe accu. Die is dus helemaal in de nieuwe spullen gestoken.
Wij hebben bij reizen een nieuwe nepreis geplaatst. Voor de liefhebbers: TOY on duty. Leuke plaatjes en verrassende videootjes.
 
De homepage is opgefrist met een nieuwe foto van het exploringteam in de zandduinen van Namibie.
20-10-2005Alles over Zambia ....
Namibië - Windhoek (41.000 km)
 Het kostte moeite, maar we hebben toch een internetcafe gevonden, waar we allebei tegelijk en met behoorlijke snelheid het web op konden.
Het resultaat is te zien en te lezen bij reizen :: Africa 2005 :: Zambia. Kijk onder algemeen :: route om te zien hoe we op het continent vorderen.

Wij hebben het nog steeds heerlijk. Zeker hier in Namibie, dat voornamelijk uit savannen en (half-) woestijnen bestaat.
En we hebben ze gezien!! De echte wilde woestijnolifanten.....
28-09-2005Waar zitten we ....
Botswana - Kasane (37.200 km)
 Vanuit Zambia zijn we bij Kasane met de pont de Zambia (rivier=grens) overgestoken naar Botswana. We hebben al een prachtige tocht gemaakt door het Chobe NP en morgen gaan we langs de Okavanga Delta naar Namibie (Ethosha NP). Daarna lokt het zand van de Kalahari Woestijn, dus gaan we via een toer in Namibie weer terug naar Botswana. De update over Zambia laat nog even op zich wachten. We werken eraan. Tot later...
16-09-2005Bush-expeditie in Mozambique.....
Zambia - Lusaka (35.200 km)
 Ziezo, een prachtige tocht door de binnenlanden van Mozambique zit en staat erop! Veel plezier met het meereislezen.
 
Veranderde plannen!
TOY wordt in december niet terugverscheept naar Nederland!
We hebben een goede plek gevonden, waar hij tot half mei 2006 op ons wacht. Dan pakken we de Afrikaanse draad weer op en rijden we via de westroute terug naar huis. 
Maar voorlopig zijn we nog twee weken in Zambia en dan volgen Botswana, Namibie en Zuid Afrika....

03-09-2005Satelite
Zambia - Chipata (33.462 km)
 De update van Malawi is via een satelite-internetverbinding verstuurd. De techniek staat voor niets hier in Afrika!
We zitten inmiddels in Zambia en gaan daar eerst de Luangwa parken bezoeken.
Mozambique hebben we dus al achter ons gelaten en de foto's en verhalen daarvan volgen z.s.m.
Met ons en TOY is alles prima.
Tot gauw dus.


24-08-2005Stand van zaken ...
Mozambique - Ilha de Moçambique (31.650 km)
 Na drie weken Malawi zijn we oostelijk Mozambique binnen gegaan. We brengen twee dagen hier aan de kust door voor we in zuid-westelijke richting (Zambia) verder gaan.
We hebben het nog steeds heerlijk en TOY doet ook prima wat ie doen moet.
Herlaas, is updaten van de site (Malawi)  hier niet mogelijk. Een betere gelegenheid doet zich vast nog wel een keer voor.
Tot dan!

P.S. Het is wel gelukt om een nieuwe routekaart te plaatsen onder: Afrika 2005 :: algemeen :: route. Je kunt daar zien waar we nu zijn.

11-08-2005Na lange webstilte, is hier dan eindelijk Tanzania...
Malawi - Lilongwe (30.000 km)
 In een groot land als Tanzania is veel te zien, te bereizen en te beleven. De internetmogelijkheden echter zijn navenant minder. Vandaar die lange tijd.
Maar het is ook nu weer gelukt! Er is veel te lezen en te zien. Ook hebben we onder voorbereiding faq toegevoegd.
Wij hebben al heerlijke dagen in Malawi achter de rug en gaan een dezer dagen vanuit Lilongwe naar het zuiden van dit langgerekte land. Vandaar gaan we via Mozambique naar Zambia.
Waar mogelijk, laten we weer van ons horen. Tot dan.... 
p.s. En niet in de laatste plaats: In februari 2006 krijgen Bas en Eva hun eerste kindje!!
27-07-2005...aan de grens ....
Tanzania - Mbeya (28.700 km)
 We zijn een kilometer of vijftig voor de grens met Malawi, die we morgen gaan passeren. Het gaat ons en TOY nog steeds heel goed en in Malawi gaan we zo snel mogelijk alles over Tanzania op de site zetten. Tot snel .....
07-07-2005Oeganda en Rwanda op de site
Tanzania - Mwanza (25.832 km)
 Oeganda 2 is nu gecompleteerd met het laatste stukje tekst en 20 nieuwe foto's.

Ook onze acht indringende dagen in Rwanda zijn in woord en beeld toe- gevoegd.

De afgelopen tijd hebben we ons vermaakt aan het Victoriameer en morgen gaan we naar de Serengeti waar we de migratie van de wildebeest en zebra's hopen te zien.20-06-2005We gaan weer op weg ...
Oeganda - Kampala (23.970 km)
 We zijn nu weer echt helemaal klaar voor de volgende reisfase.
De site is bijgewerkt met Oeganda 2.
Er is een verslag en er zijn foto's van het intermezzo in Nederland, het verblijf op Funny Hat en natuurlijk zijn er beelden van het raften op de Nijl, zelfs een video.
Vandaag vertrekken we naar het zuidwesten, waar we de grens naar Rwanda over zullen gaan.
15-06-2005Nog even pas op de plaats....
Oeganda - Jinja
 Nog steeds zijn we te gast op het terrein van Wim en Monique. Niet alleen omdat de omgeving en het uitzicht op de Nijl hier fantastisch is, maar ook en vooral omdat we het heel gezellig hebben met Wim&Monique en met Bas&Ellie.
Gerard en Bas doen daarnaast het nodige sleutelwerk aan de toy's, zodat we binnenkort (vrijdag?) weer op pad kunnen gaan.
En ja, het is dan echt gebeurd: we hebben geraft op de wereldvermaarde rapids van de Nijl hier in Jinja. De woeste stroom-versnellingen lieten onze boot wel vier keer omslaan waardoor we het nodige nijlwater binnen kregen, maar WE DID IT (soms met de nodige bibbers)!
10-06-2005Back on Track again
Oeganda - Jinja (23.774 km)
 Na een fijne tijd thuis, een prachtig kleinkind, een heerlijke bruiloft zijn we sinds gisteren weer terug in Oeganda. Het was heerlijk om TOY in goeie doen terug te zien.
We zijn nu te gast op het terrein van Wim & Monique (Funny Hat). Na een hele lange nacht zijn we weer helemaal uitgerust en klaar voor een paar dagen sleutelen. Verder zijn we in afwachting van de komst van Bas & Ellie met wie we, samen met Monique, dinsdag gaan raften.
Op de B&G-pagina's staan nieuwe foto's van kinderen en kleinkinderen.
Vanaf hier wensen we iedereen (alvast) een fijne zomer en een heerlijke vakantie. 
16-05-2005Take a break!
Oeganda - Kampala (23.644 km)
 Na vijf maanden, zes Afrikaanse landen en een derde kleindochter gaan we er even tussenuit. Vanavond vliegen we en dan hebben we 23 dagen de tijd om "thuis" te zijn bij iedereen die ons lief is. En niet te vergeten: op 3 juni trouwen Bas en Eva!
Ondertussen is Oeganda tot en met vandaag in woord en beeld op de site gezet.
Over ruim drie weken zijn we hier weer terug en gaan we onverdroten verder met exploren.  
30-04-2005Onze Keniaanse Belevenissen
Oeganda - Kampala (21.470 km)
 Na drie weken, vier wildparken en één boze olifant in Kenia, hebben we in Oeganda alweer een paar gezellige dagen achter de rug met Dutch Courage en de Jinja-Nederlanders. Dat paste wel, zo vlak voor Konininnedag. Gorillabezoek op 9 mei en vliegreis naar Nederland op de 17e zijn geboekt en de site is weer bijgewerkt tot en met de laatste Kenia-dag.
Wij gaan morgen verder met het verkennen van Oeganda, "de Parel van Afrika".
Veel lees- en kijkplezier.

10-04-2005Ethiopia deel 2
Kenia - Nairobi (19.416 km)
 

Vanuit een heerlijk hotelletje in Engels-koloniale stijl hebben we verslag en foto's van Ethiopië gecompleteerd. 
De komende weken zwerven we langs de wildparken in Kenia alvorens we naar Oeganda gaan. 
Uiteraard is Yara nu ook op de site te bewonderen (BG :: kleinkinderen).

25-03-2005Groot Nieuws: YARA is geboren!
Ethiopie - Arba Minch (17.440 km)
 Gisteren, 24 maart, is om ongeveer 13.00 uur, ons derde kleinkind geboren (zie foto onder B&G). Ze heet Yara. Jovita en Yara maken het goed! Vader Frank en zusjes Mirre en Iza zijn heel blij.Gefeliciteerd vanuit Afrika!Oma Betty & Opa Gerard.
21-03-2005Overweldigend
Ethiopië - Addis Abeba (16.940 km)
 Ethiopië is overweldigend!
In het eerste deel kun je ons volgen tot en met Addis.

Vandaag gaan we naar het zuiden van Ethiopië.
Over 'n week of twee begint onze exploring van Kenia.

Tot later, B&G
17-03-2005Soedan compleet
Ethiopië - Addis Abeba (16.889 km)
 Eindelijk lukt het ons om in Ethiopie te internetten, al is het met een zeer trage verbinding van 33 Kbs.
Soedan is nu compleet met het laatste deel van foto's en reisverhalen.
De komende dagen blijven we in Addis. Het eerste deel van Ethiopie komt over een paar dagen.
01-03-2005Foto's en reisverslag Soedan (t/m Khartoum)
Soedan - Khartoum (14.368 km)
 In de koelte van onze hotelkamer hebben we de site bijgewerkt. De woestijn waar de Nijl met zijn smalle groenstrook doorheen kronkelt heeft ons hart gestolen. En, zoals je zult zien, ook de mensen zijn prachtig. 
Routeschema, routekaart en waypoints voegen we toe als we Soedan verlaten hebben.
Soedan (v): "v" van "voorlopig", d.i. zolang  niet alle informatie over Soedan op de site staat.
Vandaag vertrekken we richting Ethiopie waar we over een paar dagen zullen zijn. Tot later.
13-02-2005Egypte 2, foto's en reisverslag
Egypte - Aswan (12.813 km)
 Zo, Egypte is nu compleet. Eindelijk is te lezen hoe dat nu precies zat met het oponthoud van een week.
 
We hebben het schematische route-overzicht aangepast en voor overlanders "handige waypoints" toegevoegd.
 
De routekaart onder afrika 2005 :: algemeen :: route, geeft weer welke landen op ons programma staan, tesamen met de route die we hebben afgelegd.
 
Waar zo'n extra weekje toch nog goed voor is. Morgen gaan we de grens over en het zal daarna wel weer even duren voor we iets aan de site kunnen doen.
Tot dan!
10-02-2005egypte deel 1 reisverslag en foto's
egypte - aswan (12.813 km)
 Tot a.s. maandag (14-02) zitten we hier in Aswan, waar niet heel veel te beleven is. Door omstandigheden, die in "egypte deel 2" aan de orde zullen komen, hebben we nu rustig de tijd om de site bij te werken. We doen dat vanaf onze hotelkamer. Pure luxe nietwaar.
Deel 2 volgt uiterlijk zondag.
 
We snakken ondertussen wel (om meerdere redenen) naar Soedan!!!
06-02-20054000 km extra
Egypte - Aswan (10.600 km)
 "This is Africa"
Helaas kunnen we pas 14 februari naar Soedan i.p.v. morgen. Door bureaucratie moeten we van Aswan terug naar de grens met Libië om een document op te halen. De nieuwe update volgt dus later.

Bovenstaande tekst heb ik van B&G per sateliettelefoon doorgekregen met het verzoek deze op de website te plaatsen. Zelf rijden ze de komende week door Egypte om vervolgens alsnog Soedan door te steken. Daarna kunnen we een update op de website verwachten. 

Het is een tegenvaller, maar "this is africa" en het hoort er allemaal bij, aldus B&G. Met hun gaat het goed, met de auto gaat het goed en ze hebben het fantastisch.

De volgende update uiteraard weer door B&G zelf.

Olaf
18-01-2005Weggestuurd uit de woestijn
Egypte - Gizeh (6.842 km)
 Police antique met revolver stuurde ons weg uit de woestijn. Verboden te kamperen. Dus zijn we noodgedwongen weer terug in Gizeh.
Maar gelukkig is er hier een goede internetverbinding dus de eerste foto's van Egypte zijn geplaatst. 
Morgen gaan we richting de oase van Baharia en gaan we het opnieuw proberen.
De verhalen komen later.
13-01-2005Met de piramides in onze rug verzorgen we deze update!
Egypte - Gizeh bij Caïro (6.347 km)
 We hebben bij Tunesië de laatste dag van het verslag bijgevoegd. Onze oversteek door Libië is in beeld, verslag en route geheel te bekijken. Van Egypte is bij route de informatie van de eerste twee dagen te vinden.
 
Wij verheugen ons op ons bezoek morgen aan het Egyptisch Museum in Caïro. En overmorgen duiken we de piramides in. Daarna gaan we we een rondje Nijldal en woestijnoases maken.
03-01-2005Tunesië zit er al weer bijna op..
Tunesië - Het eiland Djerba (3.052 km)
 

Tekst en foto's van de eerste weken zijn toegevoegd. Zie: reizen :: afrika 2005 :: europa en tunesië. 
Hier op Djerba hebben we een aantal dagen hard gewerkt en lekker gegeten. We zijn weer helemaal toe aan de volgende kilometers van onze reis. Morgen rijden we 140 kilometer naar de Libische grens en de 10e januari hopen we Egypte binnen te rijden.
 
2005
We wensen jullie allemaal een gezond, gelukkig en liefderijk nieuw jaar toe.

16-12-2004Een laat vertrek........
Nederland - Utrecht (0 km)
 Het is dus gegaan zoals verwacht.
De vertrekdag was een dag van hard werken, klussen, stressen, nog meer afscheid, regelen, enz.. We trekken tegen middernacht de deur van ons huis dicht om Utrecht te verlaten op zoek naar een hotelbed.
We zijn moe en willen slapen en morgenochten een ontbijtje geserveerd krijgen. Zal vast wel lukken.
 
Afrika 2005
Het verslag en de foto´s van de bushparty zijn toegevoegd. Zo gezellig en lekker was het dus ook echt.

13-12-2004GR5/E2 voettocht 1998
Nederland - Utrecht (0 km)
 De gelopen routes van de verschillende trajecten zijn toegevoegd. Onder algemeen :: route staat nu ook een schematisch overzicht van de route.
 
Voorbereidingen
Er zijn aanvullingen op verschillende pagina's.
 
Afscheidsparty 11-12
We hebben een heel gezellige bushparty gevierd. Verslag en foto's volgen spoedig
08-12-2004voorbreidingen
Nederland - Utrecht (0 km)
  
Bij voorbereidingen is er tekst toegevoegd onder kamperen en navigeren.

Bij auto :: de Toy is helemaal onder op de pagina een foto te zien van de Toy zoals hij nu is: schoon gewassen en mooi gepoetst (door Huub) en opnieuw bestickerd (door Edwin Koot). 
Niet te zien is de standkachel, die inmiddels door Autoras te Utrecht is ingebouwd (zie ook: links).03-12-2004Afrika 2005 :: algemeen :: reisverslag
Nederland - Utrecht (0 km)
 Het project (weeskinderen in Rwanda) is voorzien van een bankrekeningnummer en we hebben het globale reisplan beschreven.
 
Let op: Neef Huub poetst vanavond de TOY en zondag wordt  hij (de TOY dus, niet Huub) beletterd. En .... ons toybed is opgemaakt!!
 
Voor wie het nog niet gezien had: er zijn ook meer recente foto's van Mirre en Iza, want die groeien steeds groter.
 

24-11-2004de auto
Nederland - Utrecht (0 km)
 Voor de off-road liefhebbers zijn bij: de auto :: TOY in 't zand en de auto :: hzj extreem, een aantal foto's toegevoegd van rijden (of liever gezegd: stilstaan) in de zandduinen.
Een paar nieuwe foto's van het Bussie laten dit mobiele huisje nog wat beter uitkomen.

Ook zijn de diverse lijsten bij voorbereiding aangepast aan de Afrika reis.

21-11-2004Interieur
Nederland - Utrecht (0 km)
 Eindelijk zijn daar de  foto's van het nieuwe interieur (kijk bij de auto :: de TOY). Alles klikt en sluit en werkt. Het water stroomt, de gaspitten branden, en de spullen bevinden zich weer op hun vaste plek. Ook de nieuwe stoelen passen nog precies achter de bijrijdersstoel.
Onze TOY is klaar voor vertrek.
Nu wij nog.

Voorbereidingen
Aanpassingen aan de diverse pagina's.

19-11-2004lay-out gastenboek
Nederland - Utrecht (0 km)
 Er zijn verbeteringen aan de lay-out van het gastenboek aangebracht.

TOY: Het interieur is klaar, hij krijgt vandaag nieuwe sloffen. In het weekend (als het niet te hard regent) gaan we inpakken.

Kijk ook nog even naar het project dat wij adopteerden onder Reizen :: Afrika 2005 :: Algemeen.

16-11-2004project Rwanda
Nederland - Utrecht (0 km)
 Onder Afrika 2005 - algemeen is opgenomen het door ons geadopteerde project (met een link) voor de weeskinderen in Rwanda. Ga er zeker even kijken!

Het interieur van TOY is bijna klaar. Gerard legt de laatste hand aan enkele details. Foto's volgen zeer spoedig.

De links werken nu naar behoren.

11-11-2004Kerstexpeditie Tunesië
Nederland - Utrecht (0 km)
 De Kerstexpeditie naar Tunesië in december 2003 is toegevoegd op speciaal verzoek van Elba en Javanosi.

Er wordt nog steeds gewerkt aan de site.

Er zijn hier en daar teksten aangepast en de twee periodes van de Marrokko-reis worden nu in het linkermenu weergegeven in twee delen.


07-11-2004pop-up teksten
Nederland - Utrecht (0 km)
 Bij het reizenoverzicht staat er nu een foto bij elke reis.
De pop-up-teksten bij de bedieningsknoppen van foto's kijken en bij de slideshow zijn aangepast.
TOY
De inrichting van de TOY nadert z'n einde. De stroomvoorziening is klaar en de komende week gaan we binnenin alles verder afwerken.


05-11-2004foto's Marokkoreis
Nederland - Utrecht (0 km)
 Diverse schoonheidsfoutjes hersteld.
Lay-out hier en daar wat aangepast.

Foto's van de Marokko-reis toegevoegd.
We blijven bezig...........
 

01-11-2004links
Nederland - Utrecht (0 km)
 Vandaag zijn er links geplaatst. Die van Ellie en Bas staat natuurlijk bovenaan.
De slide-show is nu per reisperiode en met een klik op de vergrote foto kun je weer terug naar het overzicht.
Ook de zwarte achtergrond van de foto's is verwijderd.
31-10-2004periode algemeen
Nederland - Utrecht (0 km)
 Bij elke reis is een onderdeel algemeen toegevoegd voor die site-bezoekers die weing tijd hebben om verder te kijken.
Bij voorbereiding is website toegevoegd.
Marokkoreis opnieuw ingedeeld.
29-10-2004slideshow
Nederland - Utrecht (0 km)
 Nu kunnen ook alle foto's per reis in een uitgebreid instelbare diashow worden bekeken.,
27-10-2004thumbnails
Nederland - Utrecht (0 km)
 Lay-out foto's kijken aangepast. Nu zijn er 4 thumbnails naast elkaar zichtbaar.
Eerste foto's van de GR5 wandeling toegevoegd.
25-10-2004testen en vullen
Nederland - Utrecht (0 km)
 Toegevoegd bij:
Marokko 2004: route
GR5 / E2: reisverhalen
Zuid Amerika foto's
Marokko foto's bij verslag
24-10-2004eindelijk online
Nederland - Utrecht (0 km)
 We zijn eindelijk online op exploringtheworld.nl.
Nu nog alles bijwerken